Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035431 nr. D

35 431 Tijdelijke regels omtrent het kunnen verlengen van huurovereenkomsten voor bepaalde tijd (Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten)

D MOTIE VAN HET LID KOX C.S.

Voorgesteld 21 april 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslagingen,

gezien de grote risico’s die voortvloeien uit de huidige corona-crisis,

gezien de precaire situatie waarin nu al een aanzienlijk deel van de huurders van woonruimten verkeert,

ervan uitgaande dat die situatie zich in de komende periode eerder zal verslechteren dan zal verbeteren,

verzoekt de regering als noodmaatregel een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor zowel de sociale sector als de vrije sector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kox

Koffeman

Van Strien

Van Rooijen

Gerbrandy

De Boer

Crone