Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2015-2016
Vergaderingnummer 24
Datum vergadering 22 maart 2016
Gepubliceerd op 12 april 2016 14:18

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken over dossier Toon alle items in vergadering5 Stemmingen moties Omgevingswet

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet), 

te weten: 

  • -de motie-Van Hattem c.s. over in de uitwerking van de AMvB's geen maatregelen opnemen voor het versoepelen van mogelijkheden voor de vestiging van asielzoekerscentra, moskeeën en windturbineparken (33962, letter J); 

  • -de motie-Meijer c.s. over de termijn van inwerkingtreding voor omgevingsvergunningen voor onomkeerbare activiteiten (33962, letter K); 

  • -de motie-Stienen c.s. over aandacht voor grensoverschrijdende aspecten en mondiale opgaven in de Nationale Omgevingsvisie (33962, letter L); 

  • -de motie-Vos c.s. over het uit de huidige wet- en regelgeving overnemen van de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen (33962, letter M); 

  • -de motie-Vos c.s. over het opnemen van instructieregels in de uitvoeringsregels (33962, letter N). 

(Zie vergadering van 15 maart 2016.) 

De voorzitter:

Ik stel voor om te stemmen over de moties bij zitten en opstaan. 

Daartoe wordt besloten. 

In stemming komt de motie-Van Hattem c.s. (33962, letter J). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Meijer c.s. (33962, letter K). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Stienen c.s. (33962, letter L). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, de VVD, de PvdA, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Vos c.s. (33962, letter M). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA en de PVV ertegen, zodat zij is aangenomen. 

In stemming komt de motie-Vos c.s. (33962, letter N). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, de ChristenUnie, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, de OSF, de SP en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA en de PVV ertegen, zodat zij is verworpen. 

Ik schors de vergadering in afwachting van de komst van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl