33 962 Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)

J MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

Voorgesteld 15 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de positieve effecten van de Omgevingswet niet teniet mogen worden gedaan door eventuele negatieve effecten op de belangen van burgers door het versoepelen van mogelijkheden voor de vestiging van asielzoekerscentra, moskeeën en windturbineparken,

verzoekt de regering om in de uitwerking van de algemene maatregelen van bestuur op basis van de Omgevingswet geen maatregelen op te nemen die dergelijke versoepelingen mogelijk maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hattem

Dercksen

Van Strien

Kok

Kops

Naar boven