Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2013-2014nr. 1, item 2

2 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 ( 33 605-XV );

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet zeevarenden, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van de wijziging van de bijlage bij het STCW-Verdrag en de STCW-Code en enige andere onderwerpen op het terrein van de zeevaartbemanning ( 33 442 );

  • - het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) ( 33 640-XV );

  • - het wetsvoorstel Regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie) ( 33 527 ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beleid.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De Kamer heeft diverse voornemens tot het sluiten, vaststellen, wijzigen of verlengen van verdragen, protocollen, overeenkomsten en statuten ontvangen. Ik stel vast dat voor deze voornemens de termijnen zijn verstreken en dat wat deze Kamer betreft aan uitdrukkelijke goedkeuring van de volgende voornemens geen behoefte bestaat: 24 493 (R1557), A; 32 879 (R1960), A; 33 445 (R1991), A; 33 593, A; 33 600 (R2002), A; 33 604 (R2003), A; 33 607, A; 33 620, A; 33 621, A; 33 624 (R2004), A; 33 624 (R2004), A; 33 626, A; 33 627, A; 33 629 (R2005), A; 33 631, A; 33 638, A Herdruk; 33 647, A; 33 648, A; 33 655 (R2007), A.