Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2012-2013nr. 24, item 3

3 Stemmingen toetreding Kroatië tot EU

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 9 december 2011 te Brussel tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, Roemenië, de Republiek Slovenië, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie), en de Republiek Kroatië betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (met Akte, Protocol en Bijlagen) ( Trb. 2012, 24 ) ( 33183 (R1975)).

De voorzitter:

Ik richt wederom een woord van welkom tot de minister van Buitenlandse Zaken, nu bij dit onderwerp.

I also would like to welcome the ambassador of Croatia, here present. Thank you for being here.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

De heer Van Dijk (PVV):

Voorzitter. Zoals algemeen bekend, is de PVV tegen de Europese Unie in zijn huidige vorm, met name tegen het Nederlandse lidmaatschap van dit gedrocht. Het geheel is een geld- en subsidiefabriek en kost ons land ieder jaar miljarden. Om deze reden zitten wij dan ook niet te wachten op een uitbreiding van de EU, nog afgezien van welk land het betreft. Dat het in dit geval om Kroatië gaat, maakt het voor mijn fractie alleen maar erger. Dat land scoort op de corruptie-index van Transparency International zelfs slechter dan landen als Rwanda, Cuba en Namibië. Door de torenhoge werkloosheid in Kroatië van bijna 20% maken wij ons grote zorgen over verdere verzwakking van de Nederlandse economie door de EU, wanneer dit land zou toetreden. De PVV zal dit voorstel derhalve niet steunen.

De heer De Lange (OSF):

Voorzitter. Mijn fractie ziet een grote discrepantie tussen, enerzijds, de steeds toenemende problemen in de Europese Unie en de grote onzekerheid of de Unie wel in de huidige vorm kan blijven bestaan, en, anderzijds, het uitbreiden van diezelfde Europese Unie. Mijn fractie meent dat dit niet het goede signaal is tegenover de burger, die zeer grote lastenverzwaringen op zich ziet afkomen. Alleen om die reden zal mijn fractie tegenstemmen.

De heer Elzinga (SP):

Voorzitter. Mijn fractie heeft twijfels bij de vraag of het verstandig is dat Kroatië nu tot de EU toetreedt. Voor de stabiliteit in de EU, maar bovenal voor de mensen in Kroatië, gezien de problemen waarvoor bijvoorbeeld buurland Slovenië zich gesteld ziet. Dat is echter, wegens eerder gemaakte afspraken, aan Kroatië zelf. De Europese Commissie stelt dat Kroatië voldoet aan de aangescherpte criteria en de regering bevestigt dat. Als Kroatië nu wil toetreden, ondanks de groeiende scepsis in het land zelf, zullen wij ons daar niet tegen verzetten, maar onze zorgen blijven.

Mevrouw Strik (GroenLinks):

Voorzitter. De stemming over de goedkeuringswet van het toetredingsverdrag voor de Republiek Kroatië tot de Europese Unie is een historisch moment, waard om kort bij stil te staan. Als na Nederland de twee resterende lidstaten hun goedkeuring geven, zal met de toetreding van Kroatië de zesde uitbreidingsronde van de Unie worden voltooid. De onderhandelingen, die feitelijk een aanvang namen in oktober 2005, konden na bijna zes jaar worden afgerond. In die periode heeft Kroatië intensieve inspanningen verricht om aan de toetredingscriteria te voldoen. Door vandaag onze instemming te verlenen is Kroatië wat Nederland betreft niet langer een gewaardeerde vriend en handelspartner, maar ook een toekomstige collega-lidstaat. De banden die de Eerste Kamer via wederzijdse uitwisseling heeft opgebouwd met Kroatië zullen daarmee als vanzelf worden verdiept. Namens de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie wens ik Kroatië veel succes met de allerlaatste stappen naar de toetreding en bij een verdere integratie in de Europese Unie.

(geroffel op de bankjes)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SP, D66 en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de PvdD en de OSF ertegen, terwijl de fractie van de SGP afwezig is, zodat het is aangenomen.

Ik schors de vergadering voor een ogenblik om de gelegenheid te geven om de ambassadeur en natuurlijk ook de minister van Buitenlandse Zaken geluk te wensen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.