4 Verzoekschriften

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het verslag over het verzoekschrift van R.S. te D. betreffende eisen invoer auto (XCI, letter B).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform het voorstel van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de commissie voor Financiën, stel ik voor om de wetsvoorstellen 32780-IX, A en B, en 32780-G, van de agenda van vandaag af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

Naar boven