6 Beëdiging plaatsvervangend griffier

Aan de orde is de beëdiging van een plaatsvervangend griffier der Kamer.

De voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de Huishoudelijke Commissie op grond van artikel 26, tweede lid, van het Reglement van Orde heeft besloten om de heer drs. F.J. Bergman, historicus en bekend als stafmedewerker en waarnemend plaatsvervangend griffier, te benoemen tot plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer.

De heer Bergman is in het gebouw der Kamer aanwezig teneinde de voorgeschreven eden af te leggen.

Ik verzoek de griffier, hem binnen te leiden.

Nadat de heer Bergman door de griffier is binnengeleid, legt hij in handen van de voorzitter de voorgeschreven eden af.

De voorzitter:

Ik feliciteer u namens de Kamer van harte. In het Seniorenconvent is afgesproken dat de leden van de Kamer u in de loop van de dag kunnen feliciteren wanneer zij u tegenkomen in de commissie dan wel in de wandelgangen. Dan kunnen wij nu met spoed door met de vergadering.

(applaus)

Naar boven