Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2010-2011nr. 24, item 1

1

Dinsdag 12 april 2011

Aanvang 12.00 uur

Voorzitter: Van der Linden

Tegenwoordig zijn 64 leden, te weten:

Asscher, Van de Beeten, Benedictus, Van den Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Böhler, Broekers-Knol, Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler, Eigeman, Engels, Flierman, Goyert, De Graaf, Hamel, Haubrich-Gooskens, Hendrikx, Hermans, Ten Hoeve, Hofstra, Holdijk, Ten Horn, Huijbregts-Schiedon, Janse de Jonge, Van Kappen, Kneppers-Heijnert, Knip, Koffeman, Kuiper, Lagerwerf-Vergunst, Laurier, Leijnse, Van der Linden, Linthorst, Meindertsma, Meulenbelt, Meurs, Peters, Putters, Quik-Schuijt, Reuten, Russell, Schaap, Slager, Slagter-Roukema, Smaling, Staal, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra, Thissen, Tiesinga, Vedder-Wubben, De Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld, Willems en Yildirim,

en de heer Rutte, minister-president, minister van Algemene Zaken, de heer Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, de heer Weekers, staatssecretaris van Financiën, en de heer Bleker, staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

alsmede mevrouw Dezentjé Hamming-Bluemink en de heer Groot.

Devoorzitter:

Ik deel aan de Kamer mede dat zijn ingekomen berichten van verhindering van de leden:

Bemelmans-Videc, Franken, Kox, De Vries, Elzinga en Strik, wegens verblijf buitenslands in verband met deelname aan de parlementaire assemblee van de Raad van Europa;

Schuurman en Vliegenthart, wegens persoonlijke omstandigheden;

Essers, wegens verblijf buitenslands.

Deze berichten worden voor kennisgeving aangenomen.