Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 4, pagina 44

Aan de orde is de behandeling van de volgende voorstellen van de commissie voor de Verzoekschriften:

- adres van J.S. te S. betreffende het handelen van de Belastingdienst (gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002-2003, nr. II);

- adres van A. Houssaini te Imzoren (Marokko) betreffende ambtshalve herziening van belastingaanslagen (gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002-2003, nr. III);

- adres van J. Kuipers te Groningen betreffende kwijtschelding van een belastingschuld (gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002-2003, nr. IV);

- adres van J.M. Bell te Almere betreffende een betalingsregeling voor een belastingaanslag (gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002-2003, nr. V).

De voorzitter:

Ik stel voor, conform de conclusies van de commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.