Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal2002-2003nr. 4, pagina 101-103

Noot 1 (zie blz. 43)

GRIFFIE VOOR DE INTERPARLEMENTAIRE BETREKKINGEN

De Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

gelet op de slotresolutie inzake de oprichting van de Parlementaire OVSE-Assemblee, aangenomen te Madrid op 3 april 1991;

gezien de hun door de Eerste en de Tweede Kamer verleende machtiging met betrekking tot het aanwijzen van de Nederlandse leden van de OVSE-Assemblee;

A. wijzen aan

tot leden van de OVSE-Assemblee:

mevrouw dr. G. Lycklama à Nijheholt, geboren 2 april 1939

de heren ir. J. Baarda, geboren 14 augustus 1936

prof.dr. U. Rosenthal, geboren 19 juli 1945

allen lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

mevrouw mr. N. Albayrak, geboren 19 april 1968

de heren H. Wiersma, geboren 13 mei 1953

G. Wilders, geboren 6 september 1963

drs. B.P.J. van Winsen, geboren 27 augustus 1943

N. Eski, geboren 24 juli 1963

allen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

B. verstaan

dat deze aanwijzing geldt tot het bijeenkomen, na gehouden verkiezingen, van één der Kamers of van beide Kamers in nieuwe samenstelling, met dien verstande dat de aangewezenen in functie blijven totdat in hun opvolging is voorzien.

's-Gravenhage, 1 oktober 2002

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

ir. G. Braks

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

drs. F. Weisglas

GRIFFIE VOOR DE INTERPARLEMENTAIRE BETREKKINGEN

De Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

gelet op artikel 6 van het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de Nederlandse Taalunie, goedgekeurd bij Rijkswet van 24 juni 1981, Staatsblad 453;

gelet op de hun door de Eerste en de Tweede Kamer verleende machtiging met betrekking tot het aanwijzen van de Nederlandse leden van de Interparlementaire Commissie als daarin bedoeld;

A. wijzen aan:

tot leden van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie:

de heren J.J. van Heukelum, geboren 2 januari 1943

J.J.M. van der Lans, geboren 2 april 1954

mevrouw J.J.Tj. van den Hul-Omta, geboren 8 oktober 1948

mevrouw I.Y. Tan, geboren 18 april 1948

allen lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

de heren W.M.M. van Fessem, geboren 5 augustus 1949

N. Eski, geboren 24 juli 1963

J.J. Mastwijk, geboren 14 december 1949

drs. B.J. Eerdmans, geboren 9 januari 1971

mr. A.J. Te Veldhuis, geboren 14 maart 1947

mevrouw drs. J.M. de Vries, geboren 16 augustus 1947

mevrouw J. van Nieuwenhoven, geboren 2 augustus 1943

allen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

B. verstaan:

dat deze aanwijzingen gelden tot het bijeenkomen, na gehouden verkiezingen, van één der Kamers of van beide Kamers in nieuwe samenstelling, met dien verstande dat de aangewezenen in functie blijven totdat in hun opvolging is voorzien,

's-Gravenhage, 1 oktober 2002

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

ir. G. Braks

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

drs. F. Weisglas

GRIFFIE VOOR DE INTERPARLEMENTAIRE BETREKKINGEN

De Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

gelet op de Preambule tot het Reglement van de Noord-Atlantische Assemblee;

gezien de hun door de Eerste en de Tweede Kamer verleende machtiging met betrekking tot het aanwijzen van de Nederlandse leden en plaatsvervangend leden van de Noord-Atlantische Assemblee;

A. wijzen aan

– tot leden van de Noord-Atlantische Assemblee:

de heren mr. J.J.A.M. van Gennip, geboren 6 januari 1939

dr. W.F. van Eekelen, geboren 5 februari 1931

leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

de heren drs. A.G. Koenders, geboren 28 mei 1958

ir. C.M.P.S. Eurlings, geboren 16 september 1973

ir. R.W.F. Kortenhorst, geboren 14 juni 1958

H.H.R. Wijnschenk, geboren 24 januari 1964

M. van den Doel, geboren 31 mei 1952

allen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

– tot plaatsvervangend lid van de Noord-Atlantische Assemblee:

de heren ing. J. Baarda, geboren 14 augustus 1936

T.R. Doesburg, geboren 18 februari 1949

leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

de heren mr. G.J.W.van Oven, geboren 3 juni 1948

drs. B.P.J. van Winsen, geboren, 27 augustus 1943

M. Herben, geboren 15 juli 1952

drs. G.M. de Vries, geboren 22 februari 1956

mevrouw ir. M.B. Vos, geboren 4 mei 1957

allen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

B. verstaan

dat deze aanwijzing geldt tot het bijeenkomen, na gehouden verkiezingen, van één der Kamers of van beide Kamers in nieuwe samenstelling, met dien verstande dat de aangewezenen in functie blijven totdat in hun opvolging is voorzien.

's-Gravenhage, 1 oktober 2002

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

ir. G. Braks

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

drs. F. Weisglas

GRIFFIE VOOR DE INTERPARLEMENTAIRE BETREKKINGEN

De Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

gelet op artikel 1 van de Overeenkomst nopens de instelling van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, goedgekeurd bij de wet van 14 juni 1956, Staatsblad 372, jo. artikel 3, eerste lid, van het Reglement van Orde van bovengenoemde Raad;

gelet op de hun door de Eerste en de Tweede Kamer verleende machtiging met betrekking tot het aanwijzen van de Nederlandse leden en plaatsvervangende leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad;

A. wijzen aan

tot lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad:

de heren W.F. van Eekelen, geboren 5 februari 1931

D.J.D. Dees, geboren 23 december 1944

mevrouw J.H. Zwerver, geboren 13 september 1955

de heren F. Castricum, geboren 19 april 1947

T.R. Doesburg, geboren 18 februari 1949

J. Baarda, geboren 14 augustus 1936

W. Lemstra, geboren 26 juni 1935

allen lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

de heer A.J. te Veldhuis, geboren 14 maart 1947

mevrouw P.J.L. Verbugt, geboren 21 februari 1957

mevrouw W.R.C. Sterk, geboren 23 mei 1973

mevrouw M.G.E. van Loon, geboren 2 april 1966

mevrouw M.Ch.A. Smilde, geboren 6 juni 1954

de heren F.J.F.M. de Nerée tot Babberich, geboren 3 december 1943

J.W.M.M.J. Hessels, geboren 10 februari 1965

F. Schonewille, geboren 3 maart 1969

O.F. Stuger, geboren, 3 mei 1969

mevrouw T. Netelenbos, geboren 15 februari 1944

de heren F.C.G.M. Timmermans, geboren 6 mei 1961

B. van der Ham, geboren 29 augustus 1973

A. van den Brand, geboren 22 februari 1951

H. van Bommel, geboren 24 juni 1962

allen lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

tot plaatsvervangende leden van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad:

de heer W.F.C. Stevens, geboren 10 februari 1938

mevrouw E. ter Veld, geboren 1 augustus 1944

mevrouw M.C. Meindertsma, geboren 21 januari 1943

mevrouw H.M. Dupuis, geboren 30 mei 1945

mevrouw J. van Leeuwen, geboren 18 januari 1926

de heer P.J.H.M. Luijten, geboren 28 april 1954

de heer L.H.G. Platvoet, geboren 18 juni 1951

allen lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

de heren B.P.J. van Winsen, geboren 27 augustus 1943

N. Eski, geboren 24 juli 1963

G.P.J. Koopmans, geboren 14 augustus 1962

H.J. Ormel, geboren 15 december 1955

mevrouw J.D.M.P. Aasted, geboren 23 mei 1961

de heer F.A. Palm, geboren 30 januari 1947

mevrouw F. Zeroual, geboren 29 november 1972

vacature VVD

vacature VVD

vacature PvdA

vacature PvdA

vacature D66

mevrouw F. Halsema, geboren 25 april 1966

de heer J.M.A.M. de Wit, geboren 10 mei 1945

B. verstaan

dat deze aanwijzing geldt tot het bijeenkomen, na gehouden verkiezingen, van één der beide Kamers of van beide Kamers in nieuwe samenstelling, met dien verstande dat de aangewezen en in functie blijven totdat in hun opvolging is voorzien.

's-Gravenhage, 3 oktober 2002

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

ir. G. Braks

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

drs. F. Weisglas

GRIFFIE VOOR DE INTERPARLEMENTAIRE BETREKKINGEN

De Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

gelet op de Preambule tot het Reglement van de NATO Parlementaire Assemblee;

gezien de hun door de Eerste en de Tweede Kamer verleende machtiging met betrekking tot het aanwijzen van de Nederlands leden en plaatsvervangend leden van de Noord-Atlantische Assemblee;

A. wijzen aan

tot plaatsvervangend lid van de NATO Parlementaire Assemblee:

de heer drs. F.A. Palm, geboren 30 januari 1947

lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

B. verstaan

dat deze aanwijzing geldt tot het bijeenkomen, na gehouden verkiezingen, van één der Kamers of van beide Kamers in nieuwe samenstelling, met dien verstande dat de aangewezene in functie blijft totdat in zijn opvolging is voorzien.

's-Gravenhage, 24 oktober 2002

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal,

ir. G. Braks

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

drs. F. Weisglas