Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Eerste Kamer der Staten-Generaal1998-1999nr. 28, pagina 1298

Noot 1 (zie blz. 1280)

Rekenvoorbeelden bij zelfde resultaat AOW-inbouw

1e voorbeeld:

Inbouwmethode: salaris f 51 000 
  
50 dienstjaren x 2% = 100% van f 51 000 = f 51 000 
AOW-inbouw is 50/35 maal f 14 700 = f 21 0001
Ouderdomspensioen is f 30 000 
Franchisemethode 
  
[f 51 000 – (10/7 x 14 700)] x 100% = f 30 000 

2e voorbeeld:

Inbouwmethode: salaris wederom f 51 000  
40 dienstjaren x 2% = 80% van f 51 000 = f 40 800 
AOW-inbouw is 40/35 maal f 14 700 = f 16 8002
Ouderdomspensioen is f 24 000 
Franchisemethode 
[f 51 000 – (10/7 x 14 700)] x 80% = f 24 000 

1 De factor 50/35 wordt hier gebruikt omdat bij een vol pensioen van 70% de enkele gehuwden-AOW moet zijn ingebouwd. Het opbouwpercentage van 2% per dienstjaar geeft aan dat een opbouw van een vol pensioen in 35 jaar is beoogd. De opbouwperiode bedraagt echter 50 jaar. Gedurende deze extra periode van 15 jaar moet de AOW-inbouw wordt voortgezet, zodat de AOW-inbouw moet worden gecorrigeerd met de factor 50/35.

2 Zie noot nummer 1. Hier wordt de langere opbouwperiode van 5 jaar gecorrigeerd door de factor 40/35.