Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-04-1999 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-ek-19981999-1053-1066".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 23706
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 1999-03-23
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 1066
Identifier h-ek-19981999-1053-1066
Onderwerp Economie | Overige economische sectoren
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 1053-1066
PS key HAN6695A06
Publicatiedatum 1999-04-07
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 24
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Handeling
Startpagina 1053
Taal nl
Titel Voortzetting van de behandeling van het wetsvoorstel Wettelijke regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en verschotten (Wet op het notarisambt) (23706).
Vergaderjaar 1998-1999