Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Goedkeuring van het op 24 juni 1986 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van asbest (Verdrag nr. 162 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar tweeënzeventigste zitting) (23984).

Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven