Kamerstukken in dossier 34194

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-04-2015 2014-2015 Kamerstuk 34194, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat de horizonbepaling met betrekking tot de no risk-polis uit het wetsvoorstel wordt geschrapt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2015 2014-2015 Kamerstuk 34194, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Amendement; Amendement van het lid Karabulut dat regelt dat een evaluatiebepaling aan het wetsvoorstel wordt toegevoegd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2015 2014-2015 Kamerstuk 34194, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Amendement; Amendement van het lid Karabulut waarmee het aantal beschutte werkplaatsen van 30000 wettelijk wordt geborgd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Motie; Motie van het lid Karabulut over harmoniseren van de jobcoachregeling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Motie; Motie van het lid Karabulut over verbreden van het doelgroepenregister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Motie; Motie van de leden Karabulut en Kerstens over het maken van afspraken over beschutte werkplekken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Motie; Motie van de leden Kerstens en Nijkerken-De Haan over de inzet van de financiële middelen voor de mobiliteitsbonus vanaf 2021

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Karabulut, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 22 september 2015, om een financiële onderbouwing bij de derde nota van wijziging inzake het Wetsvoorstel harmonisering instrumenten Participatiewet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34194, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal