Kamerstukken in dossier 28600-XIV

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk Download icon PDF (7 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003; Brief minister over inkomenstoets schelpdiervisserij in Noordzee-kustzone vanaf 2004

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2003 2002-2003 Kamerstuk 28600-XIV, nr. 163 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003; Brief minister over beleidskader faunabeheer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2003 2002-2003 Kamerstuk 28600-XIV, nr. 162 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003; Brief minister over de Landelijke Natuurdoelenkaart

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-09-2003 2002-2003 Kamerstuk 28600-XIV, nr. 161 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk Download icon PDF (10 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003; Brief minister over de uitvoering van moties inzake de Flora- en faunawet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-08-2003 2002-2003 Kamerstuk 28600-XIV, nr. 160 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003; Brief minister inzake uitstel oplevering publieksversie van eindrapport onderzoeksprogramma EVA II inzake de schelpdiervisserij in de Nederlandse kustwateren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-08-2003 2002-2003 Kamerstuk 28600-XIV, nr. 159 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk Download icon PDF (6 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003; Brief minister over criteria en procedure toelating nieuwe vissoorten op de lijst van voor productie te houden diersoorten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-07-2003 2002-2003 Kamerstuk 28600-XIV, nr. 158 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk Download icon PDF (5 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003; Brief staatssecretaris over de stank- en ammoniakregelgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-07-2003 2002-2003 Kamerstuk 28600-XIV, nr. 157 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk Download icon PDF (30 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003; Verslag algemeen overleg op 23 juni 2003 over onder meer beëindiging veehouderijtakken en inrichting landelijke gebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-07-2003 2002-2003 Kamerstuk 28600-XIV, nr. 156 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (115 kB)

  Een toetsingskader en toelatingsprocedure voor aanwijzing van nieuwe voor productie te houden vissoorten

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  24-07-2003 2002-2003 28600-XIV, nr. 158 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk Download icon PDF (4 kB)

  Vaststelling begroting van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2003; Brief minister over de positie van Nederland op het vlak van de implementatie van de Europese wet- en regelgeving

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-07-2003 2002-2003 Kamerstuk 28600-XIV, nr. 155 Tweede Kamer der Staten-Generaal