Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-06-2001 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handeling en heeft als identifier "h-tk-20002001-5424-5426".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Behandeld dossier 27472
Behandeld dossier 27473
Collectie officiële publicatie
Datum vergadering 2001-06-13
Documentstatus Opgemaakt
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.0
Eindpagina 5426
Identifier h-tk-20002001-5424-5426
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Paginareeks 5424-5426
Pskey HAN7278A04
Publicatiedatum 2001-06-21
Publicatienaam Handelingen
Publicatienummer 86
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Handeling
Startpagina 5424
Taal nl
Titel Behandeling van: - het wetsvoorstel Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Aanpassingswet euro) (27472); - het wetsvoorstel Aanpassing van rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden door de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro) (27473, R1668)
Vergaderjaar 2000-2001