Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-2018

Agenda opgesteld 20 april 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 april

14.00 uur

Woensdag 25 april

10.15 uur

Donderdag 26 april

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de snelle stijging van de zeespiegel

De Voorzitter: mw. Van Tongeren verzoekt haar motie op stuk nr. 174 aan te houden.

32 813, nr. 168

– de motie-Sienot/Geurts over de consequenties van actuele klimaatmodellen voor de zeespiegelstijging

32 813, nr. 169

– de motie-Sienot/Van Tongeren over het verbreden van de beleidshorizon

32 813, nr. 170

– de motie-Van Raan over de impact van een zeespiegelstijging van 1,8 meter

32 813, nr. 171

– de motie-Van Raan over het klimaatneutraal worden van andere sectoren dan luchtvaart

32 813, nr. 172 (aangehouden)

– de motie-Laçin over het vertalen van klimaatafspraken naar de verwachte zeespiegelstijging

32 813, nr. 173

– de motie-Van Tongeren over onderzoek naar kenniserosie

32 813, nr. 174 (aangehouden)

– de motie-Van Tongeren over extra investeringen in de kustbescherming

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 805

Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

34 805 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– gewijzigd amendement Krol/Van Raak (9,I) over het in stand houden van de gemeente Haren

– gewijzigd amendement Krol/Van Raak (9,III en IV)

– artikel 1

– gewijzigd amendement Krol/Van Raak (9,V)

– artikel 2

– gewijzigd amendement Krol/Van Raak (9,VI)

– artikel 3

– gewijzigd amendement Krol/Van Raak (9,VII)

– artikel 4

– gewijzigd amendement Krol/Van Raak (9,VIII) (invoegen artikel 4a)

– gewijzigd amendement Krol/Van Raak (9,IX)

– artikel 5

– artikel 6

– gewijzigd amendement Krol/Van Raak (9,X)

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– gewijzigd amendement Krol/Van Raak (9,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer

34 805, nr. 10

– de motie-Van Raak/Krol over een representatieve burgerraadpleging bij herindelingen

34 805, nr. 11

– de motie-Van Raak over een integrale visie op lokaal bestuur

34 805, nr. 12

– de motie-Krol over de versterkte rol van de provincie

Stemmingen

6. Stemmingen in verband met:

34 824

Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

– artikelen 1 t/m 11

– kaarten, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik en wijziging van de grens tussen de provincies Utrecht en Zuid-Holland

34 824, nr. 7

– de motie-Van der Molen c.s. over de kosten van ontvlechting van samenwerkingsverbanden

34 824, nr. 8

– de motie-Van der Molen c.s. over de centrumfunctie van Gorinchem

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 825

Samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem

– artikelen 1 t/m 8

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 826

Samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen

– artikelen 1 t/m 7

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 827

Samenvoeging van de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

– artikelen 1 t/m 9

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

34 828

Samenvoeging van de gemeenten Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum

– artikelen 1 t/m 11

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

34 829

Samenvoeging van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en een deel van het grondgebied van de gemeente Winsum

– artikelen 1 t/m 6

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 830

Samenvoeging van de gemeenten Giessenlanden en Molenwaard

– artikelen 1 t/m 8

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

34 831

Samenvoeging van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland en Nieuwkruisland

– artikelen 1 t/m 7

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

34 832

Samenvoeging van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout

– artikelen 1 t/m 8

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 833

Samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen

– artikelen 1 t/m 8

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij diverse wetsvoorstellen tot samenvoeging van gemeenten

34 827, nr. 6

– de motie-Van den Bosch c.s. over verkenning van een grenscorrectie voor Spaarndam

28 750, nr. 69

– de motie-Krol over een financieel scenario voor de negen fusiegemeenten

28 750, nr. 70

– de motie-Krol over een bovengrens aan de grootte van een gemeente

34 832, nr. 7

– de motie-Krol over opschorten van de samenvoeging van Noordwijk en Noordwijkerhout

28 750, nr. 71

– de motie-Krol over een historisch overzicht met opkomstpercentages bij gemeenteraadsverkiezingen

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

34 806

Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

– artikelen 1 t/m 8

– kaart, behorende bij het wetsvoorstel

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de kosten van het klimaatbeleid

32 813, nr. 175

– de motie-Van Raan c.s. over het principe van de vervuiler betaalt als uitgangspunt

32 813, nr. 176

– de motie-Van Raan over flexibiliteit binnen het klimaatakkoord

32 813, nr. 177

– de motie-Van Raan over geen nieuwe activiteiten die leiden tot toename van de CO2-uitstoot

32 813, nr. 178

– de motie-Beckerman c.s. over de NAM, Shell en Exxon op geen enkele manier compenseren

32 813, nr. 179

– de motie-Beckerman c.s. over de verdeling van de kosten van het klimaatbeleid

32 813, nr. 180

– de motie-Moorlag/Beckerman over een evenwichtige verdeling van de kosten van de energietransitie

32 813, nr. 181

– de motie-Van Tongeren over de NAM, Shell en ExxonMobil verantwoordelijk houden voor de mijnbouwschade

Stemmingen

20. Stemmingen in verband met:

34 924, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over het Verdrag inzake luchtdiensten tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de regering van de Staat Qatar; Colombo, 6 december 2017

34 899, nr. 3

– de motie-Paternotte/Amhaouch over een versterkt verdragennetwerk

34 899, nr. 4

– de motie-Remco Dijkstra over geen oneerlijke concurrentie

34 899, nr. 5

– de motie-Graus c.s. over onderzoek naar oneerlijke concurrentie

34 899, nr. 6

– de motie-Graus/Remco Dijkstra over voorkomen van marktverstoring en concurrentievervalsing

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jemen

32 623, nr. 203

– de motie-Karabulut over sancties tegen de verantwoordelijken voor mensenrechtenschendingen aan Saudische zijde

32 623, nr. 204

– de motie-Karabulut/Van Ojik over communicatieapparatuur uit Nederland in tanks van Saudi-Arabië

32 623, nr. 205

– de motie-Sjoerdsma over een kritische houding aannemen tegenover Iran en Saudi-Arabië

32 623, nr. 206

– de motie-Becker/Van Helvert over zo snel mogelijk dekken van het tekort door andere landen

32 623, nr. 207

– de motie-Van Ojik/Karabulut over opschorten van wapenleveranties aan Saudi-Arabië

32 623, nr. 208

– de motie-Kuzu over de toegang tot hulpgoederen in Jemen

32 623, nr. 209

– de motie-Kuzu over spoedig leveren van 16,8 miljoen aan Jemen

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Terrorismebestrijding

De Voorzitter: mw. Buitenweg wenst haar motie op stuk nr. 443 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 754, nr. 442

– de motie-De Graaf over naar IS-gebied uitgereisde jihadbruiden nooit meer terug laten keren

29 754, nr. 443 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Buitenweg over inventariseren of het vrije publieke debat wordt gehinderd door beveiligingskwesties

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de zorg aan verwarde personen

De Voorzitter: mw. Voortman wenst haar aangehouden motie op stuk nr. 397 te wijzigen en verzoekt deze vervolgens opnieuw aan te houden. Dhr. De Lange wenst zijn motie op stuk nr. 402 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 424, nr. 397 (gewijzigd en aangehouden)

– de gewijzigde motie-Voortman over het aantal afwijzingen van acute vrijwillige opname

25 424, nr. 398

– de motie-Hijink over stoppen met de afbouw van bedden in ggz-instellingen

25 424, nr. 399

– de motie-Sazias over de inzet van het Schakelteam

25 424, nr. 400

– de motie-Van den Berg over afspraken in regionaal verband

25 424, nr. 401

– de motie-Van den Berg over onderzoek naar een regionale doorzettingsmacht

25 424, nr. 402 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-De Lange/Van den Berg over dwingend nakomen van afspraken over wachtlijsten

Stemming

25. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg

31 016, nr. 106

– de motie-Ellemeet/Dik-Faber over een onderzoeksagenda voor leefstijlgeneeskunde

Stemmingen

26. Stemmingen over in verband met:

34 629

Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet

34 629 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdelen A t/m G

– amendement Van den Berg/Ellemeet (13,I) over het optioneel openbaar maken van berispingen en geldboetes

– onderdeel H

– onderdelen I t/m X

– amendement Van den Berg/Ellemeet (13,II)

– onderdeel Y

– onderdelen Z t/m LL

– gewijzigd amendement Hijink (9,I) over het laten vervallen van het voorstel voor het invoeren van een griffierecht

– onderdeel MM

– onderdelen NN t/m UU

– gewijzigd amendement Hijink (9,II)

– onderdeel VV

– onderdelen WW t/m SSS

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– artikel VIa, onderdelen A en B

– amendement Van den Berg/Ellemeet (13,III)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m H

– artikel VIa

– artikel VII t/m XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

27. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

34 629, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Hijink/De Lange over het toelichten van maatregelen in het BIG-register

34 629, nr. 12

– de motie-Van den Berg/Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

34 629, nr. 14

– de motie-Van den Berg/Ellemeet over context geven bij openbaarmaking van tuchtmaatregelen

34 629, nr. 15

– de motie-Van den Berg over vervolgonderzoek naar Botox en fillers

Stemmingen

28. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nederlands-Engels in het hoger onderwijs

De Voorzitter: dhr. Beertema verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 623 in stemming te brengen.

31 288, nr. 622

– de motie-Özdil over het delen van best practices tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs

31 288, nr. 623

– de motie-Beertema/Bisschop over de verengelsing van het hoger onderwijs

31 288, nr. 624

– de motie-Futselaar over een inventarisatie van alle gedragscodes op hogescholen en universiteiten

31 288, nr. 625

– de motie-Bisschop/Beertema over gedragscodes voor de voertaal in het hoger onderwijs

Stemmingen

29. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Emancipatiebeleid

30 420, nr. 271

– de motie-Van den Hul over rapporteren over de voortgang van het emancipatiebeleid

30 420, nr. 272

– de motie-Van den Hul over de verankering van vaardigheden rondom seksuele vorming

30 420, nr. 273

– de motie-Van den Hul/Sjoerdsma over een actieplan Aanpak geweld tegen lhbti's

30 420, nr. 274

– de motie-Van den Hul/Jasper van Dijk over lhbti-acceptatie op school bevorderen

30 420, nr. 275

– de motie-Sjoerdsma over het zo snel mogelijk uitvoeren van het regenboogstembusakkoord

30 420, nr. 276

– de motie-Sjoerdsma/Pia Dijkstra over het advies van de Gezondheidsraad inzake preventieve hiv-remmers

30 420, nr. 277

– de motie-Jasper van Dijk over een toereikend sociaal minimum met het oog op financiële onafhankelijkheid

30 420, nr. 278

– de motie-Jasper van Dijk over aandacht op scholen voor kerndoelen seksuele diversiteit

30 420, nr. 279

– de motie-Geluk-Poortvliet over belemmeringen voor oudere vrouwen om te participeren in het arbeidsproces

30 420, nr. 280

– de motie-Bisschop over genderdiversiteit niet als absolute streefnorm in het emancipatiebeleid

30 420, nr. 281

– de motie-Bisschop over naar evenredigheid aandacht voor het gezin van vader, moeder en kinderen

30 420, nr. 282

– de motie-Bisschop over het bestrijden van stereotiepe beeldvorming van vrouwen als lustobject

Stemmingen

30. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen

30 420, nr. 283

– de motie-Van Weyenberg c.s. over effecten van het in deeltijd werken bij de eerste baan

30 420, nr. 284

– de motie-Van Weyenberg c.s. over verzoeken om uitbreiding van de arbeidsduur honoreren

30 420, nr. 285

– de motie-Van den Hul c.s. over een evenwichtiger verdeling van studiekeuzes tussen jongens en meisjes

30 420, nr. 286

– de motie-Van den Hul/Özütok over stimuleren van ouderschapsverlof bij mannen

30 420, nr. 287

– de motie-Arissen c.s. over in het arbeidsparticipatiebeleid de effecten op de brede welvaart meewegen

30 420, nr. 288

– de motie-Arissen c.s. over onderzoek naar de mogelijkheid van kortere werkweken

30 420, nr. 289

– de motie-Arissen over het niet ontmoedigen van deeltijdwerk

30 420, nr. 290 (aangehouden)

– de motie-Özütok/Van den Hul over aparte plannen voor het tegengaan van arbeidsdiscriminatie

31. Debat over het kraken van sociale huurwoningen in Amsterdam met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

32. Debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

33. Dertigledendebat over de groeiende zorgkloof in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

34. VAO Kinderopvang (AO d.d. 12/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po (AO d.d. 18/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

36. VAO Spoedeisende zorg (AO d.d. 05/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 911

37. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de introductie van een grondslag voor de verlaging van het wettelijk collegegeld voor groepen van studenten (verlaagd wettelijk collegegeld)

34 861

38. Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 869

39. Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

34 838

40. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen

Langetermijnagenda

27 april 2018 t/m 14 mei (week 18 en 19)

– Meireces

15, 16 en 17 mei (week 20)

– Debat over de informele Europese Top van 17 mei 2018

34 807 (Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden)

34 822 (Wijziging van het wetsvoorstel in verband met de instelling van het implantatenregister houdende aanpassing van het verbod op de toepassing van implantaten die niet voorzien zijn van een geüniformeerde barcode)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen))

22, 23 en 24 mei (week 21)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet) (re- en dupliek))

29, 30, 31 mei (week 22)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het abortuscijfer in Nederland (Dik-Faber) (Minister VWS)

2. Debat over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen (Ouwehand) (Minister LNV)

3. Debat over het verslag van de parlementaire ondervragingscommissie fiscale constructies (Minister en Staatssecretaris Financien en Minister RB)

4. Debat over stalbranden (Ouwehand) (Minister LNV)

5. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

6. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de risico’s rondom de jaarwisseling (Wassenberg) (Minister J&V)

7. Debat over het rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (Diertens) (Minister MZ)

8. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

9. Debat over cryptovaluta (Paternotte) (Minister Financiën)

10. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

11. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

12. Debat over criminelen die vrij spel hebben op kleine vliegvelden in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

13. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Voorinvesteringen en medezeggenschap hoger onderwijs» (Futselaar) (Minister OCW)

14. Debat over cybersecurity (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

15. Debat over bescherming en behoud van erfgoed (Bergkamp) (Minister OCW)

16. Debat over discriminatie bij uitzendbureaus (Özütok) (Minister en Staatssecretaris SZW)

17. Debat over nucleaire veiligheid (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

18. Debat over de relatie tussen de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het effect daarvan op de arbeidsinkomensquote (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

19. Debat over de registratie door bedrijven van blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende stoffen (Van Kent) (Staatssecretaris SZW)

20. Debat over de oproep tot een moordaanslag op Sinterklaas (Markuszower) (Minister J&V) (te agenderen na ommekomst van een brief)

21. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

22. Debat over de belastingdruk voor eenverdieners (Bisschop) (Staatssecretaris Financiën)

23. Debat over de uitrol van het 5G netwerk (Paternotte) (Minister Defensie, Staatssecretaris EZK)

24. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

25. Debat over een uitspraak van het Europese Hof van Justitie die het Nederlandse bedrijfsleven hard zal raken (Edgar Mulder) (Staatssecretaris Financiën)

26. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

27. Debat over woningcorporaties die winst maken op sociale huurhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

28. Debat over misstanden in varkensstallen (De Groot) (Minister LNV)

29. Debat over Schiphol en Lelystad Airport (Graus)) (Minister I&W, Minister Financien)

30. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

31. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

32. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

33. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

34. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

35. Debat over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen (Krol) (Minister BZK)

36. Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg (Agema) (Minister VWS, Minister MZ)

37. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

38. Debat over het bericht dat huisjesmelkers prominent aanwezig zijn op airbnb (Moorlag) (Minister BZK)

39. Debat over uitspraken van de directeur van de MIVD over Rusland (Belhaj) (Minister Defensie)

40. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

41. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

42. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

43. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

44. Debat over de informele Europese Top van 17 mei 2018 (Minister-President)

45. Debat over dodelijke ongelukken in de bouw (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

46. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

47. Debat over het importeren en dumpen van vervuilde grond uit het buitenland (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

48. Debat over het voorstel van de Europese Commissie inzake derogatie (Lodders) (Minister LNV)

49. Debat over misstanden bij hulporganisatie en de aanscherping van procedures en subsidiekaders (Becker) (Minister BuHa-OS)

50. Debat over het uitblijven van passende jeugdhulp (Raemakers) (Minister VWS)

51. Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt (Kuiken) (Minister J&V)

52. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

53. Debat over asbest in make-up (Van Eijs) (Staatssecretaris I&W)

54. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

55. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

56. Debat over problemen bij het innen van de schenk- en erfbelasting (Omtzigt)(Staatssecretaris Financien)

57. Debat over het besluit van de Minister van EZK over de gaswinning in Groningen (Minister EZK, Minister Financien)

58. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS, Minister J&V)

59. Debat over leraren van basisscholen die te laag zijn ingeschaald (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

60. Debat over duurzaam renoveren van het Binnenhof (Wassenberg) (Staatssecretaris BZK)

61. Debat over het programmaplan over de kwaliteit van verpleeghuizen (Hermans) (Minister VWS)

62. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

63. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

64. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

65. Debat over een fusiegolf in het mbo (Van Meenen) (Minister OCW)

66. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van Siemens in Hengelo (Moorlag) (Minister SZW, Minister EZK)

2. Dertigledendebat over het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving over fiscale vergroening (Moorlag) (Minister EZK)

3. Dertigledendebat over het grondrecht op vrije demonstraties (Kuzu) (Minister BZK, Minister RB)

4. Dertigledendebat over het bericht dat een Syrische IS-strijder vrij rondloopt in Nederland (De Graaf) (Minister J&V)

5. Dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven (Kröger) (Minister en Staatssecretaris I&W)

6. Dertigledendebat over de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem (De Roon) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over de democratische legitimatie van gemeentelijke samenwerkingsverbanden (Özütok) (Minister BZK)

8. Dertigledendebat over de waarschuwing van de Europese Commissie inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Leijten) (Minister-President)

9. Dertigledendebat over het bericht dat de wereldwijde ongelijkheid extreme vormen aanneemt (Leijten) (Minister BUHA-OS, Minister Financiën)

10. Dertigledendebat over het openbaar maken van tapgegevens van de AIVD (Arissen) (Minister BZK)

11. Dertigledendebat over gebrek aan kennis bij rechters over tbs-regels (Kuiken) (Minister RB)

12. Dertigledendebat over het advies van de Gezondheidsraad over strengere regels voor luchtkwaliteit (Kröger) (Staatssecretaris I&W,Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de aanval op de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers (Baudet) (Minister BZK)

14. Dertigledendebat over het bericht dat ambtenaren op VWS notulen hebben gewist van een overleg met de alcoholindustrie (Hijink) (Minister VWS)

15. Dertigledendebat over minder mbo’ers die naar het hbo doorstromen (Futselaar) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

17. Dertigledendebat over het bericht dat Volkswagen dieseltesten op mensen heeft uitgevoerd (Gijs van Dijk) (Staatssecretaris I&W)

18. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister van BZK over bouwen in het groen (Arissen) (Minister BZK)

19. Dertigledendebat over de evaluatie van de Jeugdwet (Westerveld) (Minister VWS, Minister RB)

20. Dertigledendebat over wachttijden in verpleeghuizen voor dementerenden (Agema) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht dat een rechercheur lekte naar criminelen (Van Dam) (Minister J&V)

22. Dertigledendebat over risico’s bij het vervoer van gevaarlijke stoffen door de luchtmacht (Arissen) (Minister Defensie)

23. Dertigledendebat over de boete van het UWV voor Defensie (Gijs van Dijk) (Minister Defensie)

24. Dertigledendebat over de eerste 100 dagen van het kabinet-Rutte III (Asscher) (Minister-President)

25. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over het bericht dat meer kinderen naar het speciaal onderwijs gaan (Westerveld) (Minister BVO en Media)

27. Dertigledendebat over de consequenties van de aanhoudende tekorten aan opgeleide technici (Moorlag) (Minister EZK, Minister SZW)

28. Dertigledendebat over gebruik van ziekenhuizen als tijdelijke opvang voor ouderen voor wie geen zorgplek meer is (Agema) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over aanscherping van de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

31. Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs (Van Raak) (Minister J&V)

32. Dertigledendebat over het afzien van de indiening van het wetsvoorstel Experimentenwet gemeenten (Özütok) (Minister BZK)

33. Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer (Laçin) (Minister I&W)

34. Dertigledendebat over het ziekteverzuim in de zorg (Ellemeet) (Minister VWS)

35. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

36. Dertigledendebat over het afbreken van de cao-onderhandelingen rijksoverheid (Kuiken) (Minister BZK)

37. Dertigledendebat over naleving van wet-en regelgeving door banken (Leijten) (Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

39. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

40. Dertigledendebat over voldoende middelen voor de politie (Kuiken) (Minister J&V)

41. Dertigledendebat over de gevolgen van de uitspraak van het Europees Hof voor investeringsbeschermingsverdragen tussen Nederland en EU-lidstaten (Alkaya) (Minister BuHa-OS)

42. Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject (Van Aalst) (Staatssecretaris I&W)

43. Dertigledendebat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

44. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

45. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

46. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

47. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

48. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

49. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het demonstratierecht (Özütok) (Minister BZK)

50. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

51. Dertigledendebat over een rapport van PWC over financieel-economische fraude (Van der Lee) (Minister EZK)

52. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Arissen) (Minister MZ)

53. Dertigledendebat over werkdruk bij huisartsen (Ellemeet) (Minister MZ)

54. Dertigledendebat over het SER-advies «De vele kanten van banen combineren» (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

55. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

56. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

57. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

58. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

59. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

60. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

61. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

62. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

63. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

64. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

65. Dertigledendebat over het bericht dat het kabinet de bouw van een stikstoffabriek overweegt (Van Tongeren) (Minister EZK)

66. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

67. Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (Ouwehand) (Minister LNV, Minister MZ)

68. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

69. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan het ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

70. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

71. Dertigledendebat over de voorgenomen wet over sluiting van kolencentrales (Van der Lee) (Minister EZK)

72. Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol (Kröger) (Minister I&W)

73. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

74. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

75. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

76. Dertigledendebat over de groeiende filedruk (Van Aalst) (Minister I&W)

77. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

78. Dertigledendebat over het besluit van het AMC om zelf een medicijn te ontwikkelen tegen een zeldzame ziekte (Ellemeet) (Minister MZ)

79. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

80. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

81. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

82. Dertigledendebat over misstanden bij maneges (Arissen) (Minister LNV)

83. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

84. Dertigledendebat over de staat van onderhoud van wegen en bruggen (Gijs van Dijk) (Minister I&W)

85. Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen (Van Brenk) (Minister I&W)

86. Dertigledendebat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

87. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

88. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

89. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

90. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

91. Dertigledendebat over het bericht dat Shell, Exxon en NAM compensatie willen voor het stopzetten van de gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZK)

92. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

93. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

94. Dertigledendebat over het aantal windmolens dat nodig is voor de energietransitie (Kops) (Minister EZK)

95. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

96. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 23 april van 16.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van het lid Nijboer over de financiële sector en big data (Kamerstuk 34 616)

Woensdag 16 mei van 14.30 tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie 2018–2022 (Kamerstuk 33 694, nr. 12)

Maandag 28 mei van 13.30 uur tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota 2018 (Kamerstuk 34 919)

Donderdag 21 juni 2018 van 18.30 tot 21.30 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de initiatiefnota «De lidstaten weer aan het roer» van het lid Bisschop (Kamerstuk 34 884)

Dinsdag 26 juni van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranenbeleid

Maandag 2 juli van 13.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over passend onderwijs

Maandag 10 september van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Hijink inzake het Zorgbuurthuis (Kamerstuk 34 849)

Maandag 29 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 5 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Recesperiodes

Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018

Koningsdag: vrijdag 27 april 2018

Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018

Zomerreces 2018: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2018

Herfstreces 2018: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019