30 420 Emancipatiebeleid

Nr. 273 MOTIE VAN DE LEDEN HET LID VAN DEN HUL EN SJOERDSMA

Voorgesteld 19 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zeven op de tien lhbti's en bijna de helft van de transgender personen te maken heeft met geweld wegens hun identiteit;

constaterende dat slechts een kleine minderheid van deze uitingen juridisch wordt veroordeeld;

verzoekt de regering om, binnen de Veiligheidsagenda 2019–2022 een actieplan Aanpak geweld tegen lhbti's op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Hul

Sjoerdsma

Naar boven