24 (2012) Nr. 4

A. TITEL

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds;

(met bijlagen, aanhangsels en verklaringen)

Brussel, 26 juni 2012

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de overeenkomst, met bijlagen, aanhangsels en verklaringen, is geplaatst in Trb. 2012, 1781).

Voor correcties in de tekst, zie Trb. 2013, 219.

De Nederlandse tekst van het aanvullend protocol van 30 juni 2015 bij de overeenkomst is geplaatst in Trb. 2015, 181.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2015, 181.


Het aanvullend protocol van 30 juni 2015 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen juncto artikel 2 van de Rijkswet van 18 april 2013 (Stb. 2013, 147), niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Overeenkomst

Zie Trb. 2012, 78 en, laatstelijk, Trb. 2015, 181.

Aanvullend Protocol van 30 juni 2015

Zie Trb. 2015, 181.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2013, 219


Het aanvullend protocol zal ingevolge artikel 12, vierde lid, voorlopig worden toegepast tussen de Europese Unie en een overeenkomstsluitend Andesland vanaf de tiende dag na de datum van ontvangst door de depositaris van de laatste kennisgeving door de EU van het overeenkomstsluitende Andesland.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2012, 178 en Trb. 2015, 181.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2012, 178 en Trb. 2013, 219.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 143

     

Titel

:

Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten;

Washington, 3 maart 1973

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 140

     

Titel

:

Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan;

Bazel, 22 maart 1989

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 156

     

Titel

:

Verdrag inzake biologische diversiteit;

Rio de Janeiro, 5 juni 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 122

     

Titel

:

Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering;

Kyoto, 11 december 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 212

     

Titel

:

Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel;

Rotterdam, 10 september 1998

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 78

     

Titel

:

Akte van Genève bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage betreffende de internationale inschrijving van tekeningen of modellen van nijverheid;

Genève, 2 juli 1999

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 39

     

Titel

:

Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen;

Stockholm, 22 mei 2001

Laatste Trb.

:

Trb. 2015, 41

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2015.

De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. KOENDERS


X Noot
1)

In Trb. 2015, 181 is hier abusievelijk Trb. 2012, 198 vermeld.

Naar boven