Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2015 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Verdrag en heeft als identifier "trb-2015-199".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum document 2012-06-26
Datum van uitgifte 2015-12-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier trb-2015-199
Jaargang 2015
Onderwerp Economie | Handel
Onderwerp Wegverkeer
Organisatietype ministerie
Plaats totstandkoming Brussel
Publicatiedatum 2015-12-22
Publicatienaam Tractatenblad
Publicatienummer 199
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Tractatenblad Verdrag
Systematisch jaar 2012
Systematisch nummer 24
Systematisch volgnummer 4
Taal nl
Titel Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds; (met bijlagen, aanhangsels en verklaringen) Brussel, 26 juni 2012
Uitgever Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verdragnummer 012411