24 (2012) Nr. 2

A. TITEL

Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds;

(met bijlagen, aanhangsels en verklaringen)

Brussel, 26 juni 2012

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst is geplaatst in Trb. 2012, 178.

In dat Tractatenblad dienen de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 6, in artikel 6, eerste lid, eerste liggend streepje, eind vierde, begin vijfde regel, dient de zinsnede „(hierna „EU-”genoemd)” te worden vervangen door „(hierna „EU” genoemd)”.

Op blz. 69, in voetnoot 21), tweede regel, dient het woord „laatst-genoemde” te worden vervangen door „laatstgenoemde”.

Op blz. 91, in artikel 140, onderdeel b, eerste liggend streepje, dient de tweede voetnoot met nummer 46) te worden hernummerd tot voetnoot met nummer 47). Dezelfde tekst als bij voetnoot 46) dient te worden ingevoegd bij voetnoot 47). Iedere daaropvolgende noot dient te worden hernummerd met een hoger nummer.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2012, 178.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2012, 178.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

België

26-06-12

         

Bulgarije

26-06-12

         

Colombia

26-06-12

18-07-13

R

     

Cyprus

26-06-12

         

Denemarken

26-06-12

20-09-13

R

     

Duitsland

26-06-12

13-08-13

R

     

Estland

26-06-12

14-11-12

R

     

EU (Europese Unie)

26-06-12

         

Finland

26-06-12

         

Frankrijk

26-06-12

         

Griekenland

26-06-12

         

Hongarije

26-06-12

         

Ierland

26-06-12

         

Italië

26-06-12

         

Letland

26-06-12

22-05-13

R

     

Litouwen

26-06-12

         

Luxemburg

26-06-12

         

Malta

26-06-12

         

Nederlanden, het Koninkrijk der

26-06-12

         

– Nederland:

           

 – in Europa

           

 – Bonaire

           

 – Sint Eustatius

           

 – Saba

           

– Aruba

           

– Curaçao

           

– Sint Maarten

           

Oostenrijk

26-06-12

         

Peru

26-06-12

08-02-13

R

     

Polen

26-06-12

         

Portugal

26-06-12

         

Roemenië

26-06-12

         

Slovenië

26-06-12

         

Slowakije

26-06-12

18-03-13

R

     

Spanje

26-06-12

         

Tsjechië

26-06-12

26-09-13

R

     

Verenigd Koninkrijk

26-06-12

         

Zweden

26-06-12

         

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Colombia, 1 augustus 2013

Provisional application from 1 August 2013.

Denemarken, 20 september 2013

Only Articles 2, 202(1), 291 and 292.

Estland, 14 november 2012

Provisional application from 14 November 2012.

EU (Europese Unie), 1 maart 2013

Provisional application between EU and Peru from 1 March 2013.

EU (Europese Unie), 1 augustus 2013

Provisional application between EU and Colombia from 1 August 2013.

Peru, 8 februari 2013

Provisional application from 8 February 2013.

Slowakije, 18 maart 2013

Provisional application from 8 May 2013.

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

De bepalingen van de Overeenkomst, met bijlagen, aanhangsels en verklaringen, worden ingevolge artikel 330, derde lid, van de Overeenkomst vanaf 1 maart 2013 voorlopig toegepast door de Europese Unie en Peru en vanaf 1 augustus 2013 door de Europese Unie en Colombia, met uitzondering van artikel 2, artikel 202, eerste lid en de artikelen 291 en 292 van de Overeenkomst.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2012, 178.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2012, 178.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 200

     

Titel

:

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 83

     

Titel

:

Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten;

Washington, 3 maart 1973

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 61

     

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 182

     

Titel

:

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering;

New York, 9 mei 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 22

     

Titel

:

Verdrag inzake het merkenrecht;

Genève, 27 oktober 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 129

     

Titel

:

Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering;

Kyoto, 11 december 1997

Laatste Trb.

:

Trb. 2013, 44

Uitgegeven de eerste november 2013.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS

Naar boven