59 (1998) Nr. 8

A. TITEL

Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel;

Rotterdam, 10 september 1998

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Verdrag, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1999, 30.

Voor een correctie van de Engelse tekst van het Verdrag zie Trb. 2007, 197.

De Engelse tekst van de besluiten RC-1/3 en RC-1/11 van 24 september 2004 van de Conferentie van de Partijen tot wijziging van Bijlage III bij het Verdrag, respectievelijk tot vaststelling van een nieuwe Bijlage VI bij het Verdrag zijn geplaatst in Trb. 2007, 197. In dat Tractatenblad dienen in de Engelse tekst van Bijlage VI de volgende correcties te worden aangebracht.

Op blz. 4, in artikel 1, tweede lid, vijfde regel, dient het woord „secretariaat” te worden vervangen door „secretariat”.

Op blz. 5, in artikel 2, eerste lid, eerste regel, dient het woord „betweeen” te worden vervangen door „between”.

Op blz. 9, in artikel 9, eerste regel, dient het woord „done” te worden vervangen door „borne”.

De Engelse tekst van het besluit RC-4/5 van 31 oktober 2008 van de Conferentie van de Partijen tot wijziging van Bijlage III bij het Verdrag is geplaatst in Trb. 2009, 67.


Bij besluit van RC-5/3 van 24 juni 2011 heeft de Conferentie van de Partijen wijzigingen van Bijlage III aangenomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:


RC-5/3: Listing of alachlor in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciating the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make alachlor subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list it in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

 • 1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemical:

  Chemical

  Relevant CAS number(s)

  Category

  Alachlor

  15972-60-8

  Pesticide

 • 2. Also decides that this amendment shall enter into force for all parties on 24 October 2011.

 • 3. Approves the decision guidance document for Alachlor.2)


Bij besluit van RC-5/4 van 24 juni 2011 heeft de Conferentie van de Partijen wijzigingen van Bijlage III aangenomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:


RC-5/4:Listing of aldicarb in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciating the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make aldicarb subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list it in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

 • 1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemical:

  Chemical

  Relevant CAS number(s)

  Category

  Aldicarb

  116-06-03

  Pesticide

 • 2. Also decides that this amendment shall enter into force for all parties on 24 October 2011.

 • 3. Approves the decision guidance document for aldicarb.2)


Bij besluit van RC-5/5 van 24 juni 2011 heeft de Conferentie van de Partijen wijzigingen van Bijlage III aangenomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:


RC-5/5: Listing of endosulfan in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciating the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make endosulfan subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list it in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

 • 1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemical:

  Chemical

  Relevant CAS number(s)

  Category

  Endosulfan

  115-29-7

  Pesticide

 • 2. Also decides that is amendment shall enter into force for all parties on 24 October 2011.

 • 3. Approves the decision guidance document for endosulfan.2)


Bij besluit van RC-6/4 van 10 mei 2013 heeft de Conferentie van de Partijen wijzigingen van Bijlage III aangenomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:


RC-6/4: Listing of azinphos-methyl in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make azinphos-methyl subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list it in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

 • 1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemical:

  Chemical

  Relevant CAS number(s)

  Category

  Azinphos-methyl

  86-50-0

  Pesticide

 • 2. Also decides that this amendment shall enter into force for all parties on 10 August 2013;

 • 3. Approves the draft decision guidance document on azinphos-methyl. 2)


Bij besluit van RC-6/5 van 10 mei 2013 heeft de Conferentie van de Partijen wijzigingen van Bijlage III aangenomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:


RC-6/5: Listing of commercial pentabromodiphenyl ether in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make pentabromodiphenyl ether (CAS No. 32534-81-9) and pentabromodiphenyl ether commercial mixtures subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list those chemicals in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

 • 1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemicals:

  Chemical

  Relevant CAS number(s)

  Category

  Commercial pentabromodiphenyl ether including:

   

  Industrial

  – Tetrabromodiphenyl ether

  40088-47-9

   

  – Pentabromodiphenyl ether

  32534-81-9

   
 • 2. Also decides that this amendment shall enter into force for all parties on 10 August 2013;

 • 3. Approves the draft decision guidance document on pentabromodiphenyl ether (CAS No. 32534-81-9) and pentabromodiphenyl ether commercial mixtures.2)


Bij besluit van RC-6/6 van 10 mei 2013 heeft de Conferentie van de Partijen wijzigingen van Bijlage III aangenomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:


RC-6/6: Listing of commercial octabromodiphenyl ether in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make octabromodiphenyl ether commercial mixtures subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list those chemicals in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

 • 1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemicals:

  Chemical

  Relevant CAS number(s)

  Category

  Commercial octabromodiphenyl ether including:

   

  Industrial

  – Hexabromodiphenyl ether

  36483-60-0

   

  – Heptabromodiphenyl ether

  68928-80-3

   
 • 2. Also decides that this amendment shall enter into force for all parties on 10 August 2013;

 • 3. Approves the draft decision guidance document on octabromodiphenyl ether commercial mixtures.2)


Bij besluit van RC-6/7 van 10 mei 2013 heeft de Conferentie van de Partijen wijzigingen van Bijlage III aangenomen. De Engelse tekst1) van deze wijzigingen luidt als volgt:


RC-6/7: Listing of perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonyls in Annex III to the Rotterdam Convention

The Conference of the Parties,

Noting with appreciation the work of the Chemical Review Committee,

Having considered the recommendation of the Chemical Review Committee to make perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonyls subject to the prior informed consent procedure and accordingly to list those chemicals in Annex III to the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade,

Satisfied that all the requirements for listing in Annex III to the Rotterdam Convention have been met,

 • 1. Decides to amend Annex III to the Rotterdam Convention to list the following chemicals:

  Chemical

  Relevant CAS number(s)

  Category

  Perfluorooctane sulfonic acid,

  perfluorooctane sulfonates,

  perfluorooctane sulfonamides and

  perfluorooctane sulfonyls including:

   

  Industrial

  – Perfluorooctane sulfonic acid

  1763-23-1

   

  – Potassium perfluorooctane sulfonate

  2795-39-3

   

  – Lithium perfluorooctane sulfonate

  29457-72-5

   

  – Ammonium perfluorooctane sulfonate

  29081-56-9

   

  – Diethanolammonium perfluorooctane sulfonate

  70225-14-8

   

  – Tetraethylammonium perfluorooctane sulfonate

  56773-42-3

   

  – Didecyldimethylammonium perfluorooctane sulfonate

  251099-16-8

   

  – N-Ethylperfluorooctane sulfonamide

  4151-50-2

   

  – N-Methylperfluorooctane sulfonamide

  31506-32-8

   

  – N-Ethyl-N-(2-hydroxyethyl) perfluorooctane sulfonamide

  1691-99-2

   

  – N-(2-hydroxyethyl)-N-methylperfluorooctane sulfonamide

  24448-09-7

   

  – Perfluorooctane sulfonyl fluoride

  307-35-7

   
 • 2. Also decides that this amendment shall enter into force for all parties on 10 August 2013;

 • 3. Approves the draft decision guidance document on perfluorooctane sulfonic acid, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonyls.2)


C. VERTALING

Zie Trb. 1999, 202, Trb. 2007, 197, Trb. 2008, 43 en Trb. 2009, 67.

D. PARLEMENT

Zie Trb. 2004, 9, Trb. 2007, 197 en Trb. 2009, 67.


De in rubriek B hierboven opgenomen wijzigingen van respectievelijk 24 juni 2011 en 10 mei 2013 van Bijlage III behoefden ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1999, 30 en rubriek F van Trb. 2004, 9.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Afghanistan

 

06-03-13

T

04-06-13

   

Albanië

 

09-08-10

T

07-11-10

   

Angola

11-09-98

         

Antigua en Barbuda

 

23-08-10

T

21-11-10

   

Argentinië

11-09-98

11-06-04

R

09-09-04

   

Armenië

11-09-98

26-11-03

R

24-02-04

   

Australië

06-07-99

20-05-04

R

18-08-04

   

Bahrein

 

16-04-12

T

17-07-12

   

Barbados

11-09-98

         

België

11-09-98

23-10-02

R

24-02-04

   

Belize

 

20-04-05

T

19-07-05

   

Benin

11-09-98

05-01-04

R

04-04-04

   

Bolivia

 

18-12-03

T

17-03-04

   

Bosnië en Herzegovina

 

19-03-07

T

17-06-07

   

Botswana

 

05-02-08

T

05-05-08

   

Brazilië

11-09-98

16-06-04

R

14-09-04

   

Bulgarije

 

25-07-00

T

24-02-04

   

Burkina Faso

11-09-98

11-11-02

R

24-02-04

   

Burundi

 

23-09-04

T

22-12-04

   

Cambodja

 

01-03-13

T

30-05-13

   

Canada

 

26-08-02

T

24-02-04

   

Chili

11-09-98

20-01-05

R

20-04-05

   

China

24-08-99

22-03-05

R

20-06-05

   

Colombia

11-09-98

03-12-08

R

03-03-09

   

Congo, Democratische Republiek

11-09-98

23-03-05

R

21-06-05

   

Congo, Republiek

11-09-98

13-07-06

R

11-10-06

   

Cookeilanden

 

29-06-04

T

27-09-04

   

Costa Rica

17-08-99

13-08-09

R

11-11-09

   

Cuba

11-09-98

22-02-08

R

22-05-08

   

Cyprus

11-09-98

17-12-04

R

17-03-05

   

Denemarken

11-09-98

15-01-04

R

14-04-04

   

Djibouti

 

10-11-04

T

08-02-05

   

Dominica

 

30-12-05

T

30-03-06

   

Dominicaanse Republiek

 

24-03-06

T

22-06-06

   

Duitsland

11-09-98

11-01-01

R

24-02-04

   

Ecuador

11-09-98

04-05-04

R

02-08-04

   

El Salvador

16-02-99

08-09-99

R

24-02-04

   

Equatoriaal-Guinea

 

07-02-03

T

24-02-04

   

Eritrea

 

10-03-05

T

08-06-05

   

Estland

 

13-06-06

T

11-09-06

   

Ethiopië

 

09-01-03

T

24-02-04

   

EU (Europese Unie)

11-09-98

20-12-02

R

24-02-04

   

Filipijnen

11-09-98

31-07-06

R

29-10-06

   

Finland

11-09-98

04-06-04

R

02-09-04

   

Frankrijk

11-09-98

17-02-04

R

17-05-04

   

Gabon

 

18-12-03

T

17-03-04

   

Gambia

 

26-02-02

T

24-02-04

   

Georgië

 

27-02-07

T

28-05-07

   

Ghana

11-09-98

30-05-03

R

24-02-04

   

Griekenland

11-09-98

23-12-03

R

22-03-04

   

Guatemala

 

19-04-10

T

18-07-10

   

Guinee

 

07-09-00

T

24-02-04

   

Guinee-Bissau

10-09-99

12-06-08

R

10-09-08

   

Guyana

 

25-06-07

T

23-09-07

   

Honduras

 

26-09-11

T

25-12-11

   

Hongarije

10-09-99

31-10-00

R

24-02-04

   

Ierland

 

10-06-05

T

08-09-05

   

India

 

24-05-05

T

22-08-05

   

Indonesië

11-09-98

24-09-13

R

23-12-13

   

Iran

17-02-99

26-08-04

R

24-11-04

   

Israël

20-05-99

03-10-11

R

01-01-12

   

Italië

11-09-98

27-08-02

R

24-02-04

   

Ivoorkust

11-09-98

20-01-04

R

19-04-04

   

Jamaica

 

20-08-02

T

24-02-04

   

Japan

31-08-99

15-06-04

R

13-09-04

   

Jemen

 

04-02-06

T

05-05-06

   

Jordanië

 

22-07-02

T

24-02-04

   

Kaapverdië

 

01-03-06

T

30-05-06

   

Kameroen

11-09-98

20-05-02

R

24-02-04

   

Kazachstan

 

01-11-07

T

30-01-08

   

Kenia

11-09-98

03-02-05

R

04-05-05

   

Kirgistan

11-08-99

25-05-00

R

24-02-04

   

Koeweit

11-09-98

12-05-06

R

10-08-06

   

Kroatië

 

16-11-07

T

14-02-08

   

Laos

 

21-09-10

T

20-12-10

   

Lesotho

 

30-05-08

T

28-08-08

   

Letland

 

23-04-03

T

24-02-04

   

Libanon

 

13-11-06

T

11-02-07

   

Liberia

 

22-09-04

T

21-12-04

   

Libië

 

09-07-02

T

24-02-04

   

Liechtenstein

 

18-06-04

T

16-09-04

   

Litouwen

 

17-03-04

T

15-06-04

   

Luxemburg

11-09-98

28-08-02

R

24-02-04

   

Macedonië, de voormalige Joegoslavische Republiek

 

12-08-10

T

10-11-10

   

Madagaskar

08-12-98

22-09-04

R

21-12-04

   

Malawi

 

27-02-09

T

28-05-09

   

Malediven

 

17-10-06

T

15-01-07

   

Maleisië

 

04-09-02

T

24-02-04

   

Mali

11-09-98

05-06-03

R

24-02-04

   

Marokko

 

25-04-11

T

24-07-11

   

Marshalleilanden

 

27-01-03

T

24-02-04

   

Mauritanië

01-09-99

22-07-05

R

20-10-05

   

Mauritius

 

05-08-05

T

03-11-05

   

Mexico

 

04-05-05

T

02-08-05

   

Moldavië

 

27-01-05

T

27-04-05

   

Mongolië

11-09-98

08-03-01

R

24-02-04

   

Montenegro

 

30-12-11

T

29-03-12

   

Mozambique

 

15-04-10

T

14-07-10

   

Namibië

11-09-98

24-06-05

R

22-09-05

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

11-09-98

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

20-04-00

R

24-02-04

   

 – Bonaire

 

 

   

 – Sint Eustatius

 

 

   

 – Saba

 

 

   

– Aruba

 

 

   

– Curaçao

 

 

   

– Sint Maarten

 

 

   

Nepal

 

09-02-07

T

10-05-07

   

Nicaragua

 

19-09-08

T

18-12-08

   

Nieuw-Zeeland

11-09-98

23-09-03

R

24-02-04

   

Niger

 

16-02-06

T

17-05-06

   

Nigeria

 

28-06-01

T

24-02-04

   

Noord-Korea

 

06-02-04

T

06-05-04

   

Noorwegen

11-09-98

25-10-01

R

24-02-04

   

Oekraïne

 

06-12-02

T

24-02-04

   

Oman

 

31-01-00

T

24-02-04

   

Oostenrijk

11-09-98

27-08-02

R

24-02-04

   

Pakistan

09-09-99

14-07-05

R

12-10-05

   

Panama

11-09-98

18-08-00

R

24-02-04

   

Paraguay

11-09-98

18-08-03

R

24-02-04

   

Peru

11-09-98

14-09-05

R

13-12-05

   

Polen

 

14-09-05

T

13-12-05

   

Portugal

11-09-98

16-02-05

R

17-05-05

   

Qatar

 

10-12-04

T

10-03-05

   

Roemenië

 

02-09-03

T

24-02-04

   

Russische Federatie

 

28-04-11

T

27-07-11

   

Rwanda

 

07-01-04

T

06-04-04

   

Saint Kitts en Nevis

 

14-08-12

T

12-11-12

   

Saint Lucia

25-01-99

         

Saint Vincent en de Grenadines

 

29-10-10

T

27-01-11

   

Samoa

 

30-05-02

T

24-02-04

   

Sao Tomé en Principe

 

23-05-13

T

21-08-13

   

Saudi-Arabië

 

07-09-00

T

24-02-04

   

Senegal

11-09-98

20-07-01

R

24-02-04

   

Servië

 

31-07-09

T

29-10-09

   

Seychellen

11-09-98

         

Singapore

 

24-05-05

T

22-08-05

   

Slovenië

11-09-98

17-11-99

R

24-02-04

   

Slowakije

 

26-01-07

T

26-04-07

   

Somalië

 

26-07-10

T

24-10-10

   

Spanje

11-09-98

02-03-04

R

31-05-04

   

Sri Lanka

 

19-01-06

T

19-04-06

   

Sudan

 

17-02-05

T

18-05-05

   

Suriname

 

30-05-00

T

24-02-04

   

Swaziland

 

24-09-12

T

23-12-12

   

Syrië

11-09-98

24-09-03

R

24-02-04

   

Tadzjikistan

28-09-98

         

Tanzania

11-09-98

26-08-02

R

24-02-04

   

Thailand

 

19-02-02

T

24-02-04

   

Togo

09-09-99

23-06-04

R

21-09-04

   

Tonga

 

31-03-10

T

29-06-10

   

Trinidad en Tobago

 

16-12-09

T

16-03-10

   

Tsjaad

11-09-98

10-03-04

R

08-06-04

   

Tsjechië

22-06-99

12-06-00

R

24-02-04

   

Tunesië

11-09-98

         

Turkije

11-09-98

         

Uganda

 

18-08-08

T

16-11-08

   

Uruguay

11-09-98

04-03-03

R

24-02-04

   

Venezuela

 

19-04-05

T

18-07-05

   

Verenigd Koninkrijk

11-09-98

17-06-04

R

15-09-04

   

Verenigde Arabische Emiraten

 

10-09-02

T

24-02-04

   

Verenigde Staten van Amerika

11-09-98

         

Vietnam

 

07-05-07

T

05-08-07

   

Zambia

 

28-01-11

T

28-04-11

   

Zimbabwe

 

01-03-12

T

30-05-12

   

Zuid-Afrika

 

04-09-02

T

24-02-04

   

Zuid-Korea

07-09-99

11-08-03

R

24-02-04

   

Zweden

11-09-98

10-10-03

R

24-02-04

   

Zwitserland

11-09-98

10-01-02

R

24-02-04

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

24-11-2008

 

Macau SAR

20-06-2005

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Botswana, 5 februari 2008

[Pursuant to] paragraph 2 of Article 20, the Government of the Republic of Botswana declares that, with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognises both means of dispute settlement set out in this provision, as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation under the Convention. This Declaration shall remain valid for the period that the Government of the Republic of Botswana is a party to the Convention.

China, 22 maart 2005

In accordance with the provision of article 138 of the Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China and article 153 of the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China, the Government of the People's Republic of China decides that the Convention shall apply to the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China; it shall not apply to the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China until the Government of China notifies otherwise.

China, 26 augustus 2008

In accordance with the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China, the Government of the People’s Republic of China decides that the Convention shall apply to the Hong Kong Special Administrative Region.

Denemarken, 15 januari 2004

With a territorial exclusion in respect of the Faroe Islands and Greenland.

Estland, 13 juni 2006

With respect to any dispute concerning the interpretation or application of this Convention, the Republic of Estonia recognizes both of the means of dispute settlement stated in Article 20, paragraph 2 as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation.

EU (Europese Unie), 20 december 2002

The European Community declares that, in accordance with the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 175(l) thereof, it is competent to enter into international agreements, and to implement the obligations resulting therefrom, which contribute to the pursuit of the following objectives:

Preserving, Protecting and improving the quality of the environment;

protecting human health;

prudent and rational utilisation of natural resources;

promoting measures at international level to deal with regional or worldwide environmental problems.

Moreover, the European Community declares that it has already adopted legal instruments, including a Regulation of the European Parliament and the Council concerning the export and import of dangerous chemicals, binding on its Member States, covering matters governed by this Convention, and will submit and update, as appropriate, a list of those legal instruments to the Secretariat of the Convention.

The European Community is responsible for the performance of those obligations resulting from the Convention which are covered by Community law in force.

The exercise of Community competence is, by its nature, subject to continuous development.

Israël, 3 oktober 2011

Pursuant to article 20, paragraph 2 of the Convention, the Government of the State of Israel declares that with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the convention, it recognizes only (a) Arbitration in accordance with procedures to be adopted by the Conference of the Parties in an annex as soon as practicable.

Moldavië, 27 januari 2005

According to article 20 of the Convention, the Republic of Moldova declares that [it] accepts both means of dispute settlement, mentioned in paragraph 2 of the article, as compulsory in relation to any Party accepting the same obligation.

Nederlanden, het Koninkrijk der, 17 februari 2010

The Kingdom of the Netherlands declares, in accordance with paragraph 2 of Article 20 of the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade, that it accepts both means of dispute settlement referred to in that paragraph as compulsory in relation to any Party accepting one or both means of dispute settlement.

Nieuw-Zeeland, 23 september 2003

With the following territorial exclusion: “…consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account the commitment of the Government of New Zealand to the development of self-government for Tokelau through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the Depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.”

Noorwegen, 25 oktober 2001

In accordance with article 20 (2), [Norway declares that], with respect to any dispute concerning the interpretation or application of the Convention, it recognizes (b) Submission of the dispute to the International Court of Justice.

Oostenrijk, 27 augustus 2002

The Republic of Austria declares in accordance with Article 20 (2) of the Convention that it accepts both of the means of dispute settlement mentioned in Paragraph 2 as compulsory in relation to any party accepting an obligation concerning one or both of these means of dispute.

Syrië, 24 september 2003

The Government of the Syrian Arab Republic has reviewed the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, which was signed in 1998. Having given it thorough consideration:

It declares that it has already ratified the above-mentioned Convention by virtue of legislative decree No. 35 of 13 July 2003, and that it will fully comply with and respect all its provisions, while confirming that the ratification of this Convention by the Syrian Arab Republic does not in any way constitute a recognition of Israel, and that the provisions of the Convention do not imply that the Syrian Arab Republic has to deal with that State.

Bezwaar door Israël, 13 januari 2004

The Government of the State of Israel has noted that the instrument of ratification of the Syrian Arab Republic to the abovementioned Convention contains a declaration with respect to the State of Israel. The Government of the State of Israel considers that such a declaration, which is explicitly of a political nature, is incompatible with the purposes and objectives of the Convention.

The Government of the State of Israel therefore objects to the aforesaid declaration made by the Syrian Arab Republic.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2004, 9, Trb. 2007, 197, Trb. 2008, 43, Trb. 2009, 67.


De wijzigingen van Bijlage III van 24 juni 2011 en 10 mei 2013 zijn ingevolge artikel 22, vijfde lid, onderdeel c, van het Verdrag respectievelijk op 24 oktober 2011 en 10 augustus 2013 voor alle partijen in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden betreft, gelden de wijzigingen, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland (het Europese deel).


J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1999, 30, Trb. 2004, 9, Trb. 2007, 197, Trb. 2008, 43, Trb. 2009, 67 en Trb. 2010, 133.

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 200

     

Titel

:

Statuut van het Internationaal Gerechtshof;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 128


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen van 24 juni 2011 en 10 mei 2013 van Bijlage III zullen zijn bekendgemaakt in Nederland (het Europese deel) op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de zeventiende april 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

UNEP/FAO/RC/COP.5/14, Annex V.

X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

UNEP/FAO/RC/COP.5/15, Annex V.

X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

UNEP/FAO/RC/COP.5/13, annex V

X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

UNEP/FAO/RC/COP.6/7/Add.1, annex.

X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

UNEP/FAO/RC/COP.6/8/Add.1, annex.

X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

UNEP/FAO/RC/COP.6/9/Add.1, annex.

X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

UNEP/FAO/RC/COP.6/10/Add.1, annex.

Naar boven