Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2014, 35Verdrag

45 (1988) Nr. 12

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

(met Bijlagen)

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1989, 135.

Voor wijzigingen zie rubriek J van Trb. 2005, 74 en rubriek B van Trb. 2008, 88, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66 en Trb. 2013, 82.

Voor een correctie in de Engelse tekst, zie Trb. 2012, 142.

C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 57, Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66, Trb. 2012, 142 en Trb. 2013, 251.

D. PARLEMENT

Zie de rubrieken D en J van Trb. 2005, 74 en rubriek D van Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 88, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66 en Trb. 2013, 82.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1989, 135 en rubriek F van Trb. 2005, 74 en, laatstelijk, Trb. 2013, 82.

Resolutie MSC.204(81) van 18 mei 2006

Zie Trb. 2008, 219 en Trb. 2011, 66.

G. INWERKINGTREDING

Zie de rubrieken G en J van Trb. 2005, 74 en rubriek G van Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 88, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66, Trb. 2012, 142 en Trb. 2013, 82.

Resolutie MSC.344(91) van 30 november 2012

De wijzigingen zullen in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 juli 2014 in werking treden voor de partijen bij het Verdrag.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, zullen de wijzigingen, evenals het Verdrag, voor het gehele Koninkrijk gelden.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1989, 135, Trb. 1990, 57, Trb. 2005, 74, Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 88, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148, Trb. 2011, 66, Trb. 2012, 142, Trb. 2013, 82 en Trb. 2013, 251.

Verbanden

Het Protocol dient ter aanvulling van:

     

Titel

:

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 1 november 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 33

     

Het Protocol dient tussen partijen ter vervanging van:

     

Titel

:

Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 17 februari 1978

Laatste Trb.

:

Trb. 2014, 34

Uitgegeven de tiende februari 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS