Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2005, 74Verdrag

A. TITEL

Protocol van 1988 inzake het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, met Bijlagen;

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1989, 135.

Het Protocol is behalve voor de op blz. 12 van Trb. 1989, 135 en in Trb. 1990, 57 genoemde staten nog ondertekend voor:

China123 februari 1990
Frankrijk123 januari 1990
Uruguay215 maart 1989
Zweden228 februari 1990

C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 57.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 22 mei 1990 (Kamerstukken II 1989–1990, 21 564 (R 1392), nr. 1) is het Protocol, met Bijlagen, in overeenstemming met artikel 91, eerste lid, juncto additioneel artikel XXI van de Grondwet op de voet van artikel 61, derde lid, van de Grondwet naar de tekst van 1972 overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal en in overeenstemming met artikel 24 van het Statuut voor het Koninkrijk aan de Staten van de Nederlandse Antillen en de Staten van Aruba.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Verkeer en Waterstaat J. R. H. MAIJ-WEGGEN en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken P. DANKERT.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 1 juli 1990.

E. BEKRACHTIGING

Naast de in Trb. 1990, 57 genoemde staat hebben nog de volgende staten in overeenstemming met artikel IV, tweede lid, van het Protocol een akte van bekrachtiging, aanvaarding of goedkeuring nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie:

China 3 februari 1995
Cyprus 4 februari 1998
Frankrijk 28 februari 1992
Griekenland 19 juli 1994
het Koninkrijk der Nederlanden22 februari 1991 (voor het gehele Koninkrijk)
Uruguay31 juli 2003
de Verenigde Staten van Amerika 1 juli 1991
Zweden 4 februari 1993

F. TOETREDING

In overeenstemming met artikel IV, tweede lid, van het Protocol hebben de volgende staten een akte van toetreding nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie:

Algerije 20 augustus 2001
Antigua en Barbuda21 januari 2000
Argentinië2 september 1993
Australië 7 februari 1997
Azerbeidzjan16 juli 2004
de Bahama's 2 februari 1999
Bangladesh 18 december 2002
Barbados 11 augustus 2000
Bulgarije 13 april 2004
Cambodja 8 juni 2001
Chili29 september 1995
Cook-eilanden30 juni 2003
Denemarken 2 december 1991
Dominica 21 juni 2000
Duitsland 22 juni 1995
Egypte21 april 1995
Equatoriaal Guinee 24 april 1996
Eritrea 4 februari 2000
Estland20 augustus 2003
Fiji-eilanden28 juli 2004
Finland 17 december 1999
Georgië 25 augustus 1995
Granada28 juni 2004
Guatemala 1 september 2000
Ierland24 september 2003
IJsland 12 mei 2000
India 22 augustus 2000
Italië 3 maart 1992
Jamaica2 mei 2003
Japan 24 juni 1997
Jordanië14 oktober 2003
Kroatië31 januari 2000
Letland 7 april 1999
Liberia 26 februari 1997
Luxemburg14 februari 1991
Malawi17 december 2001
Malta 28 januari 1999
de Marshall-eilanden 16 oktober 1995
Mauritius17 december 2002
Mexico 13 mei 1994
Nicaragua17 december 2004
Nieuw-Zeeland 6 maart 2001
Noord-Korea 8 augustus 2001
Noorwegen 13 oktober 1994
Oman17 juni 1991
Pakistan 6 december 2001
Paraguay15 juni 2004
Portugal 12 juni 2000
Roemenië18 mei 2001
de Russische Federatie 18 augustus 2000
Samoa18 mei 2004
Sint Kitts en Nevis11 juni 2004
Sint Lucia20 mei 2004
Sint Vincent en de Grenadines 9 oktober 2001
Sierra Leone 26 juli 2001
Singapore18 augustus 1999
Slovenië 3 juni 1999
Spanje 10 januari 1995
Syrië 20 juli 2001
Tonga 15 juni 2000
Tunesië13 januari 1999
Tuvalu30 juni 2004
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 8 maart 2000
Vanuatu 14 september 1992
Venezuela17 februari 1998
Vietnam 27 mei 2002
Zuid-Korea 14 november 1994

Verklaring van voortgezette gebondenheid

De volgende staat heeft een verklaring van voortgezette gebondenheid aan het Protocol, met Bijlagen, afgelegd:

Slowakije 1 januari 1993

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Protocol, met Bijlagen, zijn ingevolge artikel V, eerste lid, op 3 februari 2000 in werking getreden.

Het Protocol, met Bijlagen, is op diezelfde datum voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, geldt het Protocol, met Bijlagen, voor het gehele Koninkrijk.

Voor de staten die na 3 februari 2000 een akte van bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of toetreding hebben nedergelegd bij de Secretaris-Generaal van de Internationale Maritieme Organisatie, treedt het Protocol ingevolge artikel V, derde lid, in werking drie maanden na de datum van nederlegging.

H. TOEPASSELIJKVERKLARING

De Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland heeft de bepalingen van het Protocol op 30 januari 2004 mede van toepassing verklaard op:

Bermuda

Caymaneilanden

Falklandeilanden

Gibraltar

Guernsey

Jersey

Man

J. GEGEVENS

Zie Trb. 1989, 135 en Trb. 1990, 57.

Verwijzingen

Titel:Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966Londen, 11 november 1988
Laatste Trb. :Trb. 2004, 56
   
   
Titel:Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974; Londen, 17 februari 1978
Laatste Trb. :Trb. 1996, 223
   
Titel:Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974; Londen, 1 november 1974
Laatste Trb. :Trb. 2005, 55
   
Titel:Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie; Genève, 6 maart 1948
Laatste Trb. :Trb. 2002, 76
   
Titel:Handvest van de Verenigde Naties; San Francisco, 26 juni 1945
Laatste Trb. :Trb. 2004, 240

Wijzigingen

Resolutie MSC.92(72) van 26 mei 2000

Bij Resolutie MSC.92(72) heeft de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie op 26 mei 2000 in overeenstemming met artikel VI van het Protocol van 1988 juncto artikel VIII (b)(iv) van het Verdrag wijzigingen aangenomen.

De wijzigingen behoefden in overeenstemming met artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De wijzigingen zijn ingevolge artikel VI van het Protocol van 1988 juncto artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag op 1 januari 2002 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

De Engelse tekst1 van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MSC.92(72)

(adopted on 26 May 2000)

Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

The Maritime Safety Committee,

Recalling Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling further article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, hereinafter referred to as ``the Convention", and article VI of the Protocol of 1988 relating to the Convention hereinafter referred to as ``the 1988 SOLAS Protocol" concerning the procedures for amending the 1988 SOLAS Protocol,

Having considered, at its seventy-second session, amendments to the 1988 SOLAS Protocol proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol,

1. Adopts, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, amendments to the appendix to the Annex to the 1988 SOLAS Protocol, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. Determines, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2001, unless, prior to that date, more than one third of the Parties to the 1988 SOLAS Protocol or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified their objections to the amendments;

3. Invites Parties to note that, in accordance with article VIII(b) (vii)(2) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, the amendments shall enter into force on 1 January 2002, upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. Requests the Secretary-General, in conformity with article VIII (b)(v) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Parties to the 1988 SOLAS Protocol;

5. Further requests the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Parties to the 1988 SOLAS Protocol.


Annex

Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

In the form of the Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Cargo Ship Safety Certificate given in the appendix to the Annex to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, under the heading ``Type of ship", the words ``Bulk carrier" are inserted between the heading and the words ``Oil tanker".


Resolutie MSC.100(73) van 5 december 2000

Bij Resolutie MSC.100(73) heeft de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie op 5 december 2000 in overeenstemming met artikel VI van het Protocol van 1988 juncto artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag wijzigingen aangenomen.

De wijzigingen behoefden in overeenstemming met artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De wijzigingen zijn ingevolge artikel VI van het Protocol van 1988 juncto artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag op 1 juli 2002 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

De Engelse tekst1 van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MSC.100(73)

(adopted on 5 December 2000)

Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

The Maritime Safety Committee,

Recalling Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling further article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974, hereinafter referred to as ``the Convention", and article VI(c) of the Protocol of 1988 relating to the Convention hereinafter referred to as ``the 1988 SOLAS Protocol" concerning the procedure for amending the appendix to the annex to the 1988 SOLAS Protocol,

Having considered, at its seventy-third session, amendments to the appendix to the annex to the 1988 SOLAS Protocol proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention and article VI(c) of the 1988 SOLAS Protocol,

1. Adopts, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, amendments to the appendix to the Annex to the 1988 SOLAS Protocol, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. Determines, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention and article VI(c) of the 1988 SOLAS Protocol, that the amendments shall be deemed to have been accepted on 1 January 2002, unless, prior to that date, more than one third of the Parties to the 1988 SOLAS Protocol or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified their objections to the amendments;

3. Invites Parties to note that, in accordance with article VIII(b) (vii)(2) of the Convention and article VI(c) of the 1988 SOLAS Protocol, the amendments shall enter into force on 1 July 2002, upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. Requests the Secretary-General, in conformity with article VIII(b)(v) of the Convention and article VI(c) of the 1988 SOLAS Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Parties to the 1988 SOLAS Protocol;

5. Further requests the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Parties to the 1988 SOLAS Protocol.

Annex

Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended

Appendix

Modifications and Additions to the Appendix to the Annex to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

Record of Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate (Form P)

1. Existing sections 5 and 6 and related footnotes are deleted and a new section 5 is inserted as follows:

``5 Details of navigational systems and equipment

 ItemActual provision
1.1Standard magnetic compass* 
1.2 Spare magnetic compass*  
1.3Gyro compass*  
1.4 Gyro compass heading repeater* 
1.5Gyro compass bearing repeater*  
1.6Heading or track control system*  
1.7Pelorus or compass bearing device*  
1.8Means of correcting heading and bearings  
1.9Transmitting heading device (THD)*  
2.1Nautical charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)**  
2.2Back up arrangements for ECDIS 
2.3Nautical publications  
2.4Back up arrangements for electronic nautical publications  
3.1Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system*, **  
3.29 GHz radar*  
3.3Second radar (3 GHz/ 9 GHZ**)* 
3.4Automatic radar plotting aid (ARPA)*  
3.5 Automatic tracking aid*  
3.6 Second automatic tracking aid*  
3.7 Electronic plotting aid* 
4 Automatic identification system (AIS)  
5 Voyage data recorder (VDR) 
6.1 Speed and distance measuring device (through the water)*  
6.2Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)*  
7 Echo sounding device* 
8.1 Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*  
8.2 Rate of turn indicator*  
9 Sound reception system*  
10 Telephone to emergency steering position*  
11 Daylight signalling lamp*  
12 Radar reflector*  
13International Code of Signals  

* Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Delete as appropriate."

Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E)

2. Existing section 3 and related footnote are deleted and a new section 3 is inserted as follows:

``3 Details of navigational systems and equipment

 Item Actual provision
1.1 Standard magnetic compass* 
1.2 Spare magnetic compass*  
1.3Gyro compass*  
1.4 Gyro compass heading repeater* 
1.5 Gyro compass bearing repeater*  
1.6 Heading or track control system*  
1.7Pelorus or compass bearing device*  
1.8 Means of correcting heading and bearings  
1.9 Transmitting heading device (THD)*  
2.1 Nautical charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)** 
2.2 Back up arrangements for ECDIS 
2.3 Nautical publications  
2.4Back up arrangements for electronic nautical publications 
3.1 Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system*, **  
3.2 9 GHz radar*  
3.3 Second radar (3 GHz/ 9 GHZ**)* 
3.4 Automatic radar plotting aid (ARPA)*  
3.5 Automatic tracking aid*  
3.6 Second automatic tracking aid*  
3.7 Electronic plotting aid* 
4 Automatic identification system (AIS)  
5 Voyage data recorder (VDR)  
6.1Speed and distance measuring device (through the water)* 
6.2Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)*  
7 Echo sounding device* 
8.1 Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*  
8.2 Rate of turn indicator* 
9 Sound reception system*  
10Telephone to emergency steering position*  
11Daylight signalling lamp*  
12 Radar reflector* 
13 International Code of Signals  

* Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Delete as appropriate."

Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Certificate (Form C)

3. Existing sections 5 and 6 and related footnote are deleted and a new section 5 is inserted as follows:

``5 Details of navigational systems and equipment

 Item Actual provision
1.1 Standard magnetic compass* 
1.2 Spare magnetic compass*  
1.3Gyro compass*  
1.4 Gyro compass heading repeater* 
1.5 Gyro compass bearing repeater*  
1.6 Heading or track control system*  
1.7Pelorus or compass bearing device*  
1.8 Means of correcting heading and bearings  
1.9 Transmitting heading device (THD)*  
2.1 Nautical charts/Electronic chart display and information system (ECDIS)**  
2.2Back up arrangements for ECDIS  
2.3 Nautical publications  
2.4 Back up arrangements for electronic nautical publications  
3.1 Receiver for a global navigation satellite system/terrestrial radionavigation system*, ** 
3.2 9 GHz radar*  
3.3 Second radar (3 GHz/ 9 GHZ**)*  
3.4 Automatic radar plotting aid (ARPA)*  
3.5 Automatic tracking aid*  
3.6 Second automatic tracking aid*  
3.7Electronic plotting aid*  
4 Automatic identification system (AIS)  
5 Voyage data recorder (VDR) 
6.1 Speed and distance measuring device (through the water)*  
6.2 Speed and distance measuring device (over the ground in the forward and athwartship direction)*  
7 Echo sounding device*  
8.1 Rudder, propeller, thrust, pitch and operational mode indicator*  
8.2 Rate of turn indicator*  
9 Sound reception system*  
10 Telephone to emergency steering position*  
11 Daylight signalling lamp*  
12 Radar reflector*  
13International Code of Signals  

* Alternative means of meeting this requirement are permitted under regulation V/19. In case of other means they shall be specified.

** Delete as appropriate."


Resolutie MSC.124(75) van 24 mei 2002

Bij Resolutie MSC.124(75) heeft de Maritieme Veiligheidscommissie van de Internationale Maritieme Organisatie op 24 mei 2002 in overeenstemming met artikel VI van het Protocol van 1988 juncto artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag wijzigingen aangenomen.

De wijzigingen behoefden in overeenstemming met artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

De wijzigingen zijn ingevolge artikel VI van het Protocol van 1988 juncto artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag op 1 januari 2004 in werking getreden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

De Engelse tekst1 van de resolutie luidt als volgt:

Resolution MSC.124(75)

(adopted on 24 May 2002)

Adoption of Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

The Maritime Safety Committee,

Recalling Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling further article VIII(b) of the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974 (hereinafter referred to as ``the Convention") and article VI of the Protocol of 1988 relating to the Convention (hereinafter referred to as ``the 1988 SOLAS Protocol") concerning the procedure for amending the 1988 SOLAS Protocol,

Having considered, at its seventy-fifth session, amendments to the 1988 SOLAS Protocol proposed and circulated in accordance with article VIII(b)(i) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol,

1. Adopts, in accordance with article VIII(b)(iv) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, amendments to the appendix to the Annex to the 1988 SOLAS Protocol, the text of which is set out in the Annex to the present resolution;

2. Determines, in accordance with article VIII(b)(vi)(2)(bb) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2003, unless, prior to that date, more than one third of the Parties to the 1988 SOLAS Protocol or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50% of the gross tonnage of the world's merchant fleet, have notified their objections to the amendments;

3. Invites the Parties concerned to note that, in accordance with article VIII(b)(vii)(2) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, the amendments shall enter into force on 1 January 2004, upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

4. Requests the Secretary-General, in conformity with article VIII (b)(v) of the Convention and article VI of the 1988 SOLAS Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the Annex to all Parties to the 1988 SOLAS Protocol;

5. Further requests the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its Annex to Members of the Organization, which are not Parties to the 1988 SOLAS Protocol.


Annex

Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

Appendix

Modifications and Additions to the Appendix to the Annex to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974

Record of Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate (Form P)

1. In section 3, items 7 and 8 and related footnotes are deleted.

Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R)

2. In section 2, items 7 and 8 and related footnotes are deleted.

3. Section 4 is deleted.

Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Certificate (Form C)

4. In section 3, items 7 and 8 and related footnotes are deleted.


In overeenstemming met artikel 19, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen heeft de Minister van Buitenlandse Zaken bepaald dat de wijzigingen zullen zijn bekendgemaakt in het gehele Koninkrijk op de dag na de datum van uitgifte van dit Tractatenblad.

Uitgegeven de elfde maart 2005

De Minister van Buitenlandse Zaken,

B. R. BOT


XNoot
1

Onder voorbehoud van aanvaarding.

XNoot
2

Onder voorbehoud van bekrachtiging.

XNoot
1

De Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt.

XNoot
1

De Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt.

XNoot
1

De Franse, de Russiche en de Spaanse tekst zijn niet afgedrukt.