Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2012, 142Verdrag

45 (1988) Nr. 9

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

(met Bijlagen)

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1989, 135.

Voor wijzigingen zie rubriek J van Trb. 2005, 74 en rubriek B van Trb. 2008, 88, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148 en Trb. 2011, 66.

In Trb. 2008, 88 dient in de Engelse tekst van resolutie MSC.171(79) de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 8, in het Aanhangsel, dient de aan paragraaf 7 voorafgaande subtitel te worden vervangen door de titel „Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Certificate (Form C)”.

C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 57, Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148 en Trb. 2011, 66.

In Trb. 2008, 219 dient in de vertaling van resolutie MSC.171(79) de volgende correctie te worden aangebracht.

Op blz. 11, in het Aanhangsel, dient de aan paragraaf 7 voorafgaande subtitel te worden vervangen door de titel „Uitrustingsrapport voor het Veiligheidscertificaat voor vrachtschepen (Formulier C)”.


De vertaling van de in Trb. 2011, 66 geplaatste wijziging luidt als volgt:

Resolutie MSC.309(88) van 3 december 2010


Resolutie MSC.309(88) (aangenomen op 3 december 2010)

Aanneming van wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28(b) van het Verdrag nopens de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Voorts herinnerend aan artikel VIII(b) van het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS), 1974, (hierna te noemen „het Verdrag”) en aan artikel VI van het Protocol van 1988 bij het Verdrag (hierna te noemen „het SOLAS-Protocol, 1988”) betreffende de procedure voor wijziging van het SOLAS-Protocol, 1988,

Na bestudering, tijdens haar achtentachtigste zitting, van wijzigingen van het SOLAS-Protocol, 1988, voorgesteld en verspreid overeenkomstig artikel VIII(b)(i) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(iv) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, wijzigingen aan van het aanhangsel bij de Bijlage bij het SOLAS-Protocol, 1988, waarvan de tekst is vervat in de Bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 januari 2012, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988, of de Partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Nodigt de betrokken Partijen uit er nota van te nemen dat, in overeenstemming met artikel VIII(b)(vii)(2) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, de wijzigingen na hun aanvaarding in overeenstemming met punt 2 hierboven, in werking treden op 1 juli 2012;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VIII(b)(v) van het Verdrag en artikel VI van het SOLAS-Protocol, 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de Bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle Partijen bij het SOLAS-Protocol, 1988;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de Bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen Partij zijn bij het SOLAS-Protocol, 1988.Bijlage

Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974, als gewijzigd


Bijlage

Wijzigingen van en aanvullingen op de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974


Aanhangsel

Wijzigingen van en aanvullingen op het Aanhangsel bij de Bijlage bij het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974

Model van een Veiligheidscertificaat voor passagiersschepen

 • 1. De bestaande paragrafen 2.10 en 2.11 worden vervangen door:

  • „2.10 op het schip wel/geen1) vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift(en) II-1/55 / II-2/17 / III/381) van het Verdrag;

  • 2.11 aan dit certificaat1) een/geen Document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor machines en elektrische installaties/brandbestrijdingsapparatuur en -voorzieningen/reddingsmiddelen en -voorzieningen1) is gehecht.

1) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Model van een Constructieveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 2. De bestaande paragrafen 5 en 6 worden vervangen door:

  • „5. op het schip wel/geen vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift(en) II-1/55 / II-2/174) van het Verdrag;

  • 6. aan dit certificaat een/geen4) Document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor machines en elektrische installaties/brandbestrijdingsapparatuur4) is gehecht.

4) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Model van een Uitrustingsveiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 3. De bestaande paragrafen 2.7 en 2.8 worden vervangen door:

  • „2.7 op het schip wel/geen4) vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift(en) II-2/17 / III/384 van het Verdrag;

  • 2.8 aan dit certificaat een/geen4) Document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor brandbestrijdingsapparatuur/reddingsmiddelen en -voorzieningen4) is gehecht.

4) Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Model van een Veiligheidscertificaat voor vrachtschepen

 • 4. De bestaande paragrafen 2.11 en 2.12 worden vervangen door:

  • „2.11 op het schip wel/geen4) vervangende ontwerpen en voorzieningen van toepassing zijn ingevolge voorschrift(en) II-1/55 / II-2/17 / III/384) van het Verdrag;

  • 2.12. aan dit certificaat een/geen4) Document van goedkeuring voor vervangende ontwerpen en voorzieningen voor machines en elektrische installaties/brandbestrijdingsapparatuur/reddingsmiddelen en -voorzieningen4) is gehecht.

4) Doorhalen wat niet van toepassing is.”


D. PARLEMENT

Zie de rubrieken D en J van Trb. 2005, 74 en rubriek D van Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 88, Trb. 2009, 148 en Trb. 2011, 66.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie rubriek E van Trb. 1989, 135 en rubriek F van Trb. 2005, 74.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buiten werking

Algerije

 

20-08-01

T

20-11-01

   

Antigua en Barbuda

 

21-01-00

T

21-04-00

   

Argentinië

 

02-09-93

T

03-02-00

   

Australië

 

07-02-97

T

03-02-00

   

Azerbeidzjan

 

16-07-04

T

16-10-04

   

Bahama’s

 

02-02-99

T

03-02-00

   

Bangladesh

 

18-12-02

T

18-03-03

   

Barbados

 

11-08-00

T

11-11-00

   

België

 

19-03-07

T

19-06-07

   

Belize

 

14-06-07

T

14-09-07

   

Brazilië

 

27-04-10

T

27-07-10

   

Bulgarije

 

13-04-04

T

13-07-04

   

Cambodja

 

08-06-01

T

08-09-01

   

Canada

 

08-04-10

T

08-07-10

   

Chili

 

29-09-95

T

03-02-00

   

China

23-02-90

03-02-95

R

03-02-00

   

Cookeilanden

 

30-06-03

T

30-09-03

   

Cuba

 

25-10-05

T

25-01-06

   

Cyprus

09-03-89

04-02-98

R

03-02-00

   

Denemarken

 

02-12-91

T

03-02-00

   

Dominica

 

21-06-00

T

21-09-00

   

Duitsland

 

22-06-95

T

03-02-00

   

Ecuador

 

26-08-08

T

26-11-08

   

Egypte

 

21-04-95

T

03-02-00

   

Equatoriaal-Guinea

 

24-04-96

T

03-02-00

   

Eritrea

 

04-02-00

T

04-05-00

   

Estland

 

20-08-03

T

20-11-03

   

Fiji

 

28-07-04

T

28-10-04

   

Finland

 

17-12-99

T

17-03-00

   

Frankrijk

23-01-90

28-02-92

R

03-02-00

   

Georgië

 

25-08-95

T

03-02-00

   

Grenada

 

28-06-04

T

28-09-04

   

Griekenland

13-02-90

19-07-94

R

03-02-00

   

Guatemala

 

01-09-00

T

01-12-00

   

Honduras

 

20-05-05

T

20-08-05

   

Ierland

 

24-09-03

T

24-12-03

   

IJsland

 

12-05-00

T

12-08-00

   

India

 

22-08-00

T

22-11-00

   

Iran

 

31-10-06

T

31-01-07

   

Italië

 

03-03-92

T

03-02-00

   

Jamaica

 

02-05-03

T

02-08-03

   

Japan

 

24-06-97

T

03-02-00

   

Jemen

 

11-01-12

T

11-04-12

   

Jordanië

 

14-10-03

T

14-01-04

   

Kazachstan

 

17-02-09

T

17-05-09

   

Kiribati

 

05-02-07

T

05-05-07

   

Kroatië

 

31-01-00

T

30-04-00

   

Letland

 

07-04-99

T

03-02-00

   

Liberia

 

26-02-97

T

03-02-00

   

Libië

 

20-01-09

T

20-04-09

   

Litouwen

 

20-04-06

T

20-07-06

   

Luxemburg

 

14-02-91

T

03-02-00

   

Malawi

 

17-12-01

T

17-03-02

   

Malediven

 

20-05-05

T

20-08-05

   

Maleisië

 

11-11-11

T

11-02-12

   

Malta

 

28-01-99

T

03-02-00

   

Marshalleilanden

 

16-10-95

T

03-02-00

   

Mauritius

 

17-12-02

T

17-03-03

   

Mexico

 

13-05-94

T

03-02-00

   

Moldavië

 

11-10-05

T

11-01-06

   

Mongolië

 

19-09-07

T

19-12-07

   

Montenegro

 

27-01-12

T

27-04-12

   

Nederlanden, het Koninkrijk der

24-07-89

         

– Nederland:

           

 – in Europa

 

22-02-91

R

03-02-00

   

 – Bonaire

 

 

10-10-10

   

 – Sint Eustatius

 

 

10-10-10

   

 – Saba

 

 

10-10-10

   

– Aruba

 

22-02-91

R

03-02-00

   

– Curaçao

 

 

10-10-10

   

– Sint Maarten

 

 

10-10-10

   

Nicaragua

 

17-12-04

T

17-03-05

   

Nieuw-Zeeland

 

06-03-01

T

06-06-01

   

Niue

 

27-06-12

T

27-09-12

   

Noord-Korea

 

08-08-01

T

08-11-01

   

Noorwegen

 

13-10-94

T

03-02-00

   

Oekraïne

 

07-10-05

T

07-01-06

   

Oman

 

17-06-91

T

03-02-00

   

Pakistan

 

06-12-01

T

06-03-02

   

Palau

 

29-09-11

T

29-12-11

   

Panama

 

17-09-07

T

17-12-07

   

Paraguay

 

15-06-04

T

15-09-04

   

Peru

 

21-08-09

T

21-11-09

   

Polen

 

21-07-08

T

21-10-08

   

Portugal

 

12-06-00

T

12-09-00

   

Roemenië

 

18-05-01

T

18-08-01

   

Russische Federatie

 

18-08-00

T

18-11-00

   

Saint Kitts en Nevis

 

11-06-04

T

11-09-04

   

Saint Lucia

 

20-05-04

T

20-08-04

   

Saint Vincent en de Grenadines

 

09-10-01

T

09-01-02

   

Samoa

 

18-05-04

T

18-08-04

   

Seychellen

26-09-89

27-09-89

R

03-02-00

   

Sierra Leone

 

26-07-01

T

26-10-01

   

Singapore

 

18-08-99

T

03-02-00

   

Slovenië

 

03-06-99

T

03-02-00

   

Slowakije

 

01-01-93

VG

03-02-00

   

Spanje

 

10-01-95

T

03-02-00

   

Syrië

 

20-07-01

T

20-10-01

   

Tonga

 

15-06-00

T

15-09-00

   

Trinidad en Tobago

 

07-06-12

T

07-09-12

   

Tunesië

 

13-01-99

T

03-02-00

   

Tuvalu

 

30-06-04

T

30-09-04

   

Uruguay

15-03-89

31-07-03

R

31-10-03

   

Vanuatu

 

14-09-92

T

03-02-00

   

Venezuela

 

17-02-98

T

03-02-00

   

Verenigd Koninkrijk

 

08-03-00

T

08-06-00

   

Verenigde Staten van Amerika

06-04-89

01-07-91

R

03-02-00

   

Vietnam

 

27-05-02

T

27-08-02

   

Zuid-Korea

 

14-11-94

T

03-02-00

   

Zweden

28-02-90

04-02-93

R

03-02-00

   

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

Uitbreidingen

China

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Hongkong SAR

23-10-2002

 

Macau SAR

24-06-2005

 

Denemarken

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Faeröer

03-02-2000

 

Groenland

03-02-2000

 

Verenigd Koninkrijk

Uitgebreid tot

In werking

Buiten werking

Alderney

19-05-2004

 

Anguilla

19-05-2004

 

Bermuda

30-01-2004

 

Britse Maagdeneilanden

10-06-2004

 

Caymaneilanden

30-01-2004

 

Falklandeilanden

30-01-2004

 

Gibraltar

30-01-2004

 

Guernsey

30-01-2004

 

Jersey

30-01-2004

 

Man

30-01-2004

 

Montserrat

19-05-2004

 

Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha

10-06-2004

 

Turks- en Caicoseilanden

07-07-2004

 

Verklaringen, voorbehouden en bezwaren

Argentinië, 30 september 2009

The Argentine Government recalls that the Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and the South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas are an integral part of the Argentine Republic’s territory and that, being illegitimately occupied by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, they are subject to a sovereignty dispute between both countries, which is recognized by the United Nations and by other international organizations.

In that respect, it recalls that the General Assembly of the United Nations has adopted resolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 and 43/25, in which it recognizes the existence of the sovereignty dispute to which the “Question of the Malvinas Islands” refers and urges the Government of the Argentine Republic and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to resume negotiations in order to find a peaceful and lasting solution to the dispute as soon as possible. In turn, the United Nations Special Committee on Decolonization has repeatedly urged them to do likewise, most recently through its resolution of 18 June 2009.Furthermore, on 4 June 2009, the General Assembly of the Organization of American States issued a similar decision on the Question.

Accordingly, the Argentine Government rejects and objects to the attempts by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to apply to the Falkland Islands (Malvinas) the Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974.

The Argentine Government reaffirms its legitimate sovereign rights over the Falkland Islands (Malvinas), South Georgia and the South Sandwich Islands and the surrounding maritime areas.

Resolutie MSC.204(81) van 18 mei 2006

Zie Trb. 2008, 219 en Trb. 2011, 66.

G. INWERKINGTREDING

Zie de rubrieken G en J van Trb. 2005, 74 en rubriek G van Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 88, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148 en Trb. 2011, 66.


Resolutie MSC.309(88) van 3 december 2010

De wijzigingen zijn in overeenstemming met artikel VI van het Protocol juncto artikel VIII(b)(vi)(2)(bb) van het Verdrag op 1 juli 2012 in werking getreden.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1989, 135, Trb. 1990, 57, Trb. 2005, 74, Trb. 2006, 14, Trb. 2008, 88, Trb. 2008, 219, Trb. 2009, 148 en Trb. 2011, 66.

Verbanden

Het Protocol dient ter aanvulling van:

Titel

:

Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee, 1974;

Londen, 1 november 1974

Laatste Trb.

:

Trb. 2012, 141

Overige verwijzingen

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2011, 176

Uitgegeven de tiende augustus 2012.

De Minister van Buitenlandse Zaken, U. ROSENTHAL