Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035302 nr. 15

35 302 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2020)

Nr. 15 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 oktober 2019

Hierbij bied ik u de nota’s naar aanleiding van het verslag aan betreffende de tot het pakket Belastingplan 2020 behorende wetsvoorstellen (Kamerstuk 35 302, nr. 13, Kamerstuk 35 303, nr. 6, Kamerstuk 35 304, nr. 6, Kamerstuk 35 305, nr. 6, Kamerstuk 35 306, nr. 6 en Kamerstuk 35 307, nr. 6), inclusief de implementatiewetsvoorstellen ATAD2 (Kamerstuk 35 241, nr. 7) en DAC6 (Kamerstuk 35 255, nr. 6). Daarnaast ontvangt u vijf nota’s van wijziging. Deze hebben betrekking op de wetsvoorstellen Belastingplan 2020 (Kamerstuk 35 302, nr. 14), Overige fiscale maatregelen 2020 (Kamerstuk 35 303, nr. 7), Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord (Kamerstuk 35 304, nr. 7), Wet bronbelasting 2021 (Kamerstuk 35 305, nr. 7) en implementatiewetsvoorstel ATAD2 (Kamerstuk 35 241, nr. 8).

U vindt bijgevoegd ook de brief van het Planbureau voor de leefomgeving inzake de CO2-effecten van de fiscale maatregelen zoals opgenomen in het wetsvoorstel Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord1.

Omdat in de op Prinsjesdag met uw Kamer gedeelde sleuteltabel een rekenfout is geslopen, vindt u bijgevoegd een verbeterde versie2. Hierin zijn de sleutels voor het verkorten en verlengen van de eerste en tweede schijf (waarbij de hogere schijfgrenzen meeschuiven) gewijzigd.

De Staatssecretaris van Financiën, M. Snel


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl