11 Stemmingen moties Externe veiligheid

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het tweeminutendebat Externe veiligheid,

te weten:

  • -de motie-Van Esch over controle op een passende natuurvergunning voor stikstofuitstoot voor alle (industriële) bedrijven (28089, nr. 252);

  • -de motie-Van Esch c.s. over onafhankelijke emissiemetingen door de omgevingsdienst bij Tata Steel (28089, nr. 253);

  • -de motie-Van Esch c.s. over bindende afspraken over significante gezondheidsverbetering in de omgeving van Tata Steel (28089, nr. 254);

  • -de motie-Bouchallikh c.s. over de geldende stikstofnorm hanteren voor de kooksfabrieken van Tata Steel Nederland (28089, nr. 255);

  • -de motie-Bouchallikh c.s. over het in de nationale wetgeving schrappen van de derogatie uit de RIE (28089, nr. 256);

  • -de motie-Bouchallikh/Van Esch over de dwangsommen voor Tata ophogen om incidenten met rauwe kooks te voorkomen (28089, nr. 257);

  • -de motie-Hagen over in kaart brengen welke asfaltcentrales de beste beschikbare technieken wél toepassen en welke niet (28089, nr. 258).

(Zie vergadering van 22 maart 2023.)

In stemming komt de motie-Van Esch (28089, nr. 252).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan en Lid Omtzigt voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Esch c.s. (28089, nr. 253).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, BBB en JA21 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Esch c.s. (28089, nr. 254).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt, BBB, JA21 en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouchallikh c.s. (28089, nr. 255).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouchallikh c.s. (28089, nr. 256).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD en Lid Gündoğan voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bouchallikh/Van Esch (28089, nr. 257).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, Lid Omtzigt en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hagen (28089, nr. 258).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, de PvdA, de PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, BBB en de PVV voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven