9 Stemming motie Commerciële radio: rapport SEO en toelichting

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het tweeminutendebat Commerciële radio: rapport SEO en toelichting,

te weten:

  • -de motie-Grinwis/Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van de noodverlenging passende verlengingsprijzen (24095, nr. 552).

(Zie vergadering van 8 december 2021.)

In stemming komt de motie-Grinwis/Inge van Dijk (24095, nr. 552).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de SGP, Lid Omtzigt, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven