24 Stemmingen moties Terug naar Nederland halen van IS-vrouwen en hun kinderen

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het terug naar Nederland halen van IS-vrouwen en hun kinderen,

te weten:

 • -de motie-Markuszower c.s. over geen enkele uitreiziger meer repatriëren (29754, nr. 595);

 • -de motie-Markuszower c.s. over geen enkele terrorist in ons land toelaten (29754, nr. 596);

 • -de motie-Michon-Derkzen/Bikker over de Tweede Kamer twee keer per jaar integraal informeren over uitreizigers (29754, nr. 597);

 • -de motie-Michon-Derkzen/Van der Staaij over onderzoek naar een alternatieve wijze om het recht op een eerlijk proces te eerbiedigen (29754, nr. 598);

 • -de motie-Michon-Derkzen/Van der Staaij over minimumstraffen voor terroristische misdrijven (29754, nr. 599);

 • -de motie-Van der Werf/Koekkoek over een maximale inspanning zodat terrorismeverdachten hun straf niet ontlopen (29754, nr. 600);

 • -de motie-Eerdmans over het intrekken van het Nederlanderschap van alle in het buitenland verblijvende personen die naar Islamitische Staat zijn uitgereisd (29754, nr. 601);

 • -de motie-Bikker c.s. over het voortzetten van de steun aan SEED (29754, nr. 602);

 • -de motie-Van der Staaij c.s. over maximaal inzetten op het intrekken van het Nederlanderschap van IS-gangers (29754, nr. 603);

 • -de motie-Kuzu over blijvend inzetten op alle mogelijkheden van berechting in de regio (29754, nr. 604);

 • -de motie-Kuzu over kinderen onder de 12 jaar, waar mogelijk, repatriëren (29754, nr. 605);

 • -de motie-Koekkoek c.s. over het repatriëren van Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen uit de Syrische gevangenkampen Al-Hol en Al-Roj (29754, nr. 606);

 • -de motie-Koekkoek c.s. over gericht onderzoek naar de situatie in Syrische gevangenkampen (29754, nr. 607);

 • -de motie-Van Nispen c.s. over oog hebben voor de belangen van slachtoffers bij berechting van terugkeerders in Nederland (29754, nr. 608);

 • -de motie-Kuik c.s. over inzetten op lokale berechting (29754, nr. 609);

 • -de motie-Kuik c.s. over uitspreken dat IS genocide heeft gepleegd op de jezidi-bevolking (29754, nr. 610);

 • -de motie-Van der Plas/Van Haga over het in extreme gevallen ontnemen van het Nederlanderschap, ook als dit leidt tot stateloosheid (29754, nr. 611);

 • -de motie-Van der Plas c.s. over het intrekken van de Nederlandse nationaliteit van IS-gangers met een dubbele nationaliteit (29754, nr. 612);

 • -de motie-Jansen over het opzeggen van het Vluchtelingenverdrag (29754, nr. 613).

(Zie vergadering van 1 juli 2021.)

De voorzitter:

De motie-Kuik c.s. (29754, nr. 609) is in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de leden Kuik, Van Nispen, Van der Staaij, Bikker, Michon-Derkzen en Eerdmans.

Zij krijgt nr. 615, was nr. 609 (29754).

Ik stel vast dat wij hier nu over kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Markuszower c.s. (29754, nr. 595).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de SGP, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Markuszower c.s. (29754, nr. 596).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen/Bikker (29754, nr. 597).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de fractie van BIJ1 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen/Van der Staaij (29754, nr. 598).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van DENK, de PvdA, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Michon-Derkzen/Van der Staaij (29754, nr. 599).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie Den Haan, de VVD, de SGP, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Werf/Koekkoek (29754, nr. 600).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, het CDA, BBB en FVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Eerdmans (29754, nr. 601).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bikker c.s. (29754, nr. 602).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21 en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Staaij c.s. (29754, nr. 603).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (29754, nr. 604).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, het CDA, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuzu (29754, nr. 605).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie en BBB voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koekkoek c.s. (29754, nr. 606).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Koekkoek c.s. (29754, nr. 607).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan en D66 voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Nispen c.s. (29754, nr. 608).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, Fractie Den Haan, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de fractie van BIJ1 ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kuik c.s. (29754, nr. 615, was nr. 609).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, DENK, de PvdD, Fractie Den Haan, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kuik c.s. (29754, nr. 610).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Plas/Van Haga (29754, nr. 611).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de VVD, de SGP, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Plas c.s. (29754, nr. 612).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SGP, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Jansen (29754, nr. 613).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van JA21, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De heer Jansen, Forum voor Democratie.

De heer Jansen (FVD):

Bij de motie op stuk nr. 600 willen wij geacht worden te hebben tegengestemd.

De voorzitter:

We zullen uw opmerking meenemen in de Handelingen. Meneer Wassenberg.

De heer Wassenberg (PvdD):

Wij willen geacht worden tegen de motie op stuk nr. 609 te hebben gestemd.

De voorzitter:

Ook deze opmerking zullen we opnemen in de Handelingen.

Naar boven