Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 35, item 8

8 Stemmingen moties Europese top van 10 en 11 december 2020

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Europese top van 10 en 11 december 2020,

te weten:

  • -de motie-Emiel van Dijk over een krachtig statement tegen de provocatie van Erdogan (21501-20, nr. 1627);

  • -de motie-Leijten/Van der Graaf over niet instemmen met punt 6 van de ontwerpconclusies (21501-20, nr. 1628);

  • -de motie-Leijten over niet instemmen met een voorstel dat afbreuk doet aan het onderhandelingsresultaat betreffende de rechtsstaat (21501-20, nr. 1629);

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over zich inspannen in de Minsk-groep van de OVSE voor een regeling van het conflict in Nagorno-Karabach (21501-20, nr. 1630);

  • -de motie-Van der Graaf c.s. over effectieve en gerichte sancties tegen Turkije (21501-20, nr. 1631);

  • -de motie-Omtzigt/Jetten over de Europese Magnitskywetgeving ook toepassen bij ernstige corruptie (21501-20, nr. 1632);

  • -de motie-Omtzigt c.s. over geen afbreuk doen aan het rechtsstaatmechanisme (21501-20, nr. 1633);

  • -de motie-Omtzigt c.s. over maatregelen in EU-verband tegen de repressie in Belarus (21501-20, nr. 1634).

(Zie vergadering van 8 december 2020.)

In stemming komt de motie-Emiel van Dijk (21501-20, nr. 1627).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Emiel van Dijk.

De heer Emiel van Dijk (PVV):

Voorzitter. De premier had deze motie helaas ontraden, dus ik wil graag voor het begin van de top horen hoe hij de motie alsnog tot uitvoering gaat brengen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

In stemming komt de motie-Leijten/Van der Graaf (21501-20, nr. 1628).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, Krol, de PvdD, Van Kooten-Arissen, DENK, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Leijten (21501-20, nr. 1629).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (21501-20, nr. 1630).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Graaf c.s. (21501-20, nr. 1631).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fractie van DENK ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt/Jetten (21501-20, nr. 1632).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (21501-20, nr. 1633).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de VVD, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Omtzigt c.s. (21501-20, nr. 1634).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.