Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-2021nr. 35, item 10

10 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor het debat over de Najaarsnota aan de agenda van de Kamer toe te voegen en daarbij maximumspreektijden te hanteren van:

 • -tien minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

 • -zeven minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

 • -vijf minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP, DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie;

 • -tweeënhalve minuut voor de leden Krol en Van Kooten-Arissen.

Ik stel voor dinsdag 15 december aanstaande ook te stemmen over:

 • -de Wet handhaving kraakverbod (35296);

 • -de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (35447);

 • -de Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (35355);

 • -een brief van de vaste commissie voor Europese Zaken (35639, nr. 2);

 • -de ingediende moties bij het notaoverleg over het MIRT.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) (35531);

 • -Wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020) (35611);

 • -Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake financiering meerkosten voor de inhaal- en ondersteuningsprogramma's in verband met COVID-19) (35596).

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 2020Z21793; 2020Z11577; 2020Z13194; 2020Z18430; 31793-194; 23432-479; 35300-VIII-224; 32827-200; 32827-198; 24170-233; 32820-373; 31524-471; 32820-378; 32820-382; 32820-379; 32820-389; 32820-391; 32820-388; 2020Z18175; 32820-383; 31511-41; 32820-376; 32820-370; 35207-36; 26485-333; 26485-332; 35570-A-7; 35570-A-5; 35380-3; 29296-36; 35300-A-118; 35300-A-116; 35300-A-114; 31409-300; 33043-105; 31409-299; 31409-295; 31409-298; 30490-33; 31409-297; 31409-293; 31409-291; 31409-290; 31409-277; 30015-80; 30015-81; 33043-106; 2020Z17410; 30196-709; 32852-129; 32852-117; 32852-116; 32813-500; 28684-634; 2020Z21168; 35518-11.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Daarmee zijn wij aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.