7 Afscheid van het lid Van 't Wout (VVD)

Aan de orde is het afscheid van het lid Van 't Wout (VVD).

De voorzitter:

Aan de orde is het afscheid van het lid Van 't Wout van de VVD. De heer Van 't Wout neemt niet echt afscheid van ons, wat hij wordt lid van het kabinet. Het is niet altijd gebruikelijk om afscheid te nemen van Kamerleden die lid worden van de regering, maar toch is het wel mooi om even kort stil te staan bij uw vertrek. Bas heeft ook een briefje geschreven. Ja, het is echt een briefje. Meestal schrijven Kamerleden lange brieven met een heel verhaal over hoeveel moties ze hebben ingediend en wat ze allemaal voor elkaar hebben gekregen, maar Bas heeft een ontzettend lief briefje geschreven, waarin hij iedereen en z'n moeder bedankt.

(Hilariteit)

De voorzitter:

Dus daar ga ik nu mee beginnen. Dan citeer ik gewoon uit de brief.

"Allereerst is daar natuurlijk grote dank voor al het Kamerpersoneel, dat zeker in de laatste maanden ongelofelijk veel werk heeft verzet en ons zelfs in deze rare tijd een welkom gevoel weet te geven.

De laatste paar jaar heb ik als vicefractievoorzitter veel samengewerkt met mijn counterparts in de coalitie. Dank aan Pieter, Kees, Steven, Jaco en Joël voor de goede samenwerking. Soms was het ingewikkeld, maar dat stond een goede persoonlijke verhouding nooit in de weg en meestal wisten we tot een compromis te komen. En op compromissen is dit land gebouwd, dus daar mogen we trots op zijn.

Na zeven jaar verlaat ik nu ook de VVD-fractie. Dat voelt alsof je afscheid neemt van je familie. Dank aan jullie voor de mooie discussies, de gezelligheid en de warmte. Bijzondere dank aan Klaas Dijkhoff, mijn fractievoorzitter, van wie ik heel veel heb geleerd. De VVD-fractie is ook groter dan alleen de Kamerleden. Ons team van beleidsmedewerkers, voorlichters en persoonlijk medewerkers is geweldig. Je doet altijd mensen te kort wanneer je namen gaat noemen, maar via hen dank ik ook de anderen. Kees Berghuis, Eelco Heinen, Laura Huisman en Ralph Ladestein: dank, en wat ga ik jullie missen.

Tot slot gaat mijn dank ook uit naar mijn vrouw Janneke en onze kinderen, die mij altijd gesteund hebben in dit werk, en naar mijn geweldige schoonouders, die altijd bereid zijn om op ieder moment bij te springen, waardoor het voor Janneke en mij mogelijk is om onze drukke banen te combineren met ons gezin.

Beste Khadija, ik zeg geen vaarwel, maar tot ziens. Want ook al zit ik straks aan de andere kant van de tafel, we zullen het in dit mooie land uiteindelijk altijd samen moeten zien te rooien, met een koel hoofd en een warm hart.

Hartelijke groet, Bas van 't Wout."

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Beste Bas,

Die brief is eigenlijk typerend voor wie jij bent en hoe jij de afgelopen periode hier hebt gefunctioneerd: altijd bescheiden en vooral gericht op de ander. Je bedankt iedereen in die brief, en andersom wil ik jou ook bedanken. Je bent Kamerlid sinds 2012. Door de heer Van der Linde werd je in een interview een blijvertje genoemd. Ik denk dat hij gelijk heeft. Als je niet was gevraagd om Tamara van Ark op te volgen als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, denk ik dat je in de Kamer was gebleven, want je zat altijd duidelijk op je plek hier. Je voelde je hier ook thuis, zowel in de Kamer als in je fractie.

Binnen de VVD word je gezien als een stille kracht, als een stabiele factor die ervoor zorgt dat iedereen in de pas blijft lopen. Dat werk gebeurt grotendeels buiten de schijnwerpers. Dat is ook niet zo vreemd, gezien jouw achtergrond, want je bent ook persoonlijk assistent geweest van de premier. Je bent het gewend achter de schermen te werken en ervoor te zorgen dat alles goed gaat. Je staat te boek als een harde werker, serieus en betrouwbaar, als de ideale schoonzoon. Zelfs als je je schoonouders niet in de Handelingen had genoemd, had ik het gezegd.

Als Kamerlid hield je je vooral bezig met langdurige zorg, Europese Zaken, het Koninklijk Huis en natuurlijk ook Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook dat deed je met bescheidenheid. Dat betekent niet dat je niet genoot van het debat. Dat heb je een paar keer laten zien. Je kon scherp debatteren, vooral als het ging om de consequenties van beleidskeuzes voor de gewone mensen.

Je hebt altijd achter de schermen gewerkt, maar je vertrekt uit de Kamer en je stapt de volle schijnwerpers in. We nemen geen afscheid van je, want we zien je graag terug in vak-K, maar we nemen wel afscheid van je als Kamerlid. Het ga je goed en heel veel succes. Dank je wel.

(Geroffel op de bankjes)

De voorzitter:

Dan schors ik heel even, als jullie daar behoefte aan hebben. Daarna gaan we verder met het debat.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven