10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Het volgende wetsvoorstel:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2020 (Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM) - 35505

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 26 juni 2020

Voorstel van wet al rondgezonden en gepubliceerd.

Brieven regering:

Toestemming deelname aan de technische briefing over het targeting proces van de anti-ISIS coalitie - 2020Z08502

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toestemming deelname aan de technische briefing over het targeting proces van de anti-ISIS coalitie - 2020Z08502

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 13 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020 - 21501-02-2181

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag videoconferentie Raad Buitenlandse Zaken Handel van 9 juni 2020 - 21501-02-2181

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over inzake het fiche: mededeling Fraudebestrijdingsstrategie (Kamerstuk 22112-2812) - 22112-2884

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over inzake het fiche: mededeling Fraudebestrijdingsstrategie (Kamerstuk 22112-2812) - 22112-2884

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020 - 25087-256

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Notitie fiscaal verdragsbeleid 2020 - 25087-256

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 29 mei 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van 3 maart 2020 - 26485-330

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van 3 maart 2020 - 26485-330

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op moties en toezeggingen, gedaan tijdens het debat van 4 maart 2020, over rapporten Inspectie JenV en WODC - 28844-215

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op moties en toezeggingen, gedaan tijdens het debat van 4 maart 2020, over rapporten Inspectie JenV en WODC - 28844-215

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Keuze traject voor pilot maximumsnelheden op matrixborden - 29398-830

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Keuze traject voor pilot maximumsnelheden op matrixborden - 29398-830

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning informele scholing - 29614-153

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verkenning informele scholing - 29614-153

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2019 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) - 29911-282

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag 2019 Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) - 29911-282

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start internetconsultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) - 30196-715

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Start internetconsultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2) - 30196-715

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen verduurzaming bestaande utiliteitsbouw - 30196-716

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwikkelingen verduurzaming bestaande utiliteitsbouw - 30196-716

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van de Reglementen bij de Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend; Genève, 20 maart 1958 - 30952-363

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Wijzigingen van de Reglementen bij de Overeenkomst betreffende de vaststelling van geharmoniseerde technische reglementen van de Verenigde Naties voor voertuigen op wielen en voor uitrustingsstukken en onderdelen die daarop kunnen worden gemonteerd en/of gebruikt, en betreffende de voorwaarden voor wederzijdse erkenning van goedkeuringen die krachtens die reglementen van de Verenigde Naties zijn verleend; Genève, 20 maart 1958 - 30952-363

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens; Genève, 3 september 1992 - 30952-364

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens; Genève, 3 september 1992 - 30952-364

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland - 31066-665

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oorlogsgerelateerde uitkeringen die Duitsland betaalt aan inwoners van Nederland - 31066-665

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang overkoepelend werkplan ter voorkoming van incidenten met fosfidetabletten in de binnenvaart - 31409-290

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang overkoepelend werkplan ter voorkoming van incidenten met fosfidetabletten in de binnenvaart - 31409-290

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord - 32043-519

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over alle relevante stukken die ten grondslag liggen aan de uitwerking van het pensioenakkoord - 32043-519

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 32757-170) - 32757-171

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel beantwoording vragen commissie over de voorhang Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstuk 32757-170) - 32757-171

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord - 32793-484

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgangsbrief Nationaal Preventieakkoord - 32793-484

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindverslag Klankbordgroep Nieuwkomers - 32824-299

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eindverslag Klankbordgroep Nieuwkomers - 32824-299

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 - 32847-655

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over antwoorden op vragen commissie over contouren Besluit Woningbouwimpuls 2020 - 32847-655

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting - 33104-24

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting - 33104-24

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Akkoord voor de Noordzee - 33450-68

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Akkoord voor de Noordzee - 33450-68

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag NCG 2019 en voortgang versterkingsoperatie Groningen - 33529-772

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Jaarverslag NCG 2019 en voortgang versterkingsoperatie Groningen - 33529-772

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering toezeggingen en Meerjarenagenda Slachtofferbeleid - 33552-66

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitvoering toezeggingen en Meerjarenagenda Slachtofferbeleid - 33552-66

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over tussenrapportage Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie - 33694-58

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over tussenrapportage Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie - 33694-58

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen in notaoverleg van 16 december 2019 over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw - 35177-16

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Toezeggingen in notaoverleg van 16 december 2019 over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw - 35177-16

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Instituut Mijnbouwschade Groningen en oude schadegevallen - 35250-42

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken Instituut Mijnbouwschade Groningen en oude schadegevallen - 35250-42

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur - 35300-A-94

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanpak instandhouding Rijksinfrastructuur - 35300-A-94

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - 35300-A-95

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) - 35300-A-95

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste Rapportage Rijkswegennet van 2020 - 35300-A-96

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste Rapportage Rijkswegennet van 2020 - 35300-A-96

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële positie van gemeenten - 35300-B-21

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële positie van gemeenten - 35300-B-21

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van het Consulaire - editie 2020 - 35300-V-69

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Staat van het Consulaire - editie 2020 - 35300-V-69

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over Btw nultarief op mondkapjes gelet op het ov - 35302-80

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beantwoording vragen commissie over Btw nultarief op mondkapjes gelet op het ov - 35302-80

staatssecretaris van Financiën, J.A. Vijlbrief - 22 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat - 35470-XII-8

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over o.a. Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat - 35470-XII-8

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 19 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang actieplan ambulancezorg - 35471-33

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang actieplan ambulancezorg - 35471-33

minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn - 23 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35493-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35493-3

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke beantwoording van een aantal vragen inzake de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) - 35493-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Vertrouwelijke beantwoording van een aantal vragen inzake de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake Coronamaatregelen) - 35493-4

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapport/brief Algemene Rekenkamer:

Afschrift van de brief aan de staatssecretaris voor Financiën - Toeslagen en Douane, over het ontbreken van de beloofde reactie op het rapport Toeslagen terugbetalen in de kabinetsreactie op het Interdepartementale beleidsonderzoek Toeslagen - 2020Z12740

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift van de brief aan de staatssecretaris voor Financiën - Toeslagen en Douane, over het ontbreken van de beloofde reactie op het rapport Toeslagen terugbetalen in de kabinetsreactie op het Interdepartementale beleidsonderzoek Toeslagen - 2020Z12740

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste publicatie rond coronarekening - 2020Z12713

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste publicatie rond coronarekening - 2020Z12713

president van de Algemene Rekenkamer, A.P. Visser - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Overig:

Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2019-2020 - 29924-202

Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 juni 2020

Rondgezonden en gepubliceerd.

Naar boven