6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Aan de orde is de regeling van werkzaamheden.

Ik benoem in de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties de leden Bosman, Slootweg, Groothuizen, Özütok, Laçin, Kerstens, Van Brenk en Azarkan.

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

 • -Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (35317);

 • -Regels met betrekking tot de openbare registers voor registergoederen en de kadasters op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Kadasterwet BES) (35109).

Ik stel voor het debat over de Europese top van 26 en 27 maart 2020 aan de agenda van de Kamer toe te voegen en daarbij maximumspreektijden te hanteren van:

 • -tien minuten voor VVD, PVV, CDA en D66;

 • -zeven minuten voor GroenLinks, SP en PvdA;

 • -vijf minuten voor ChristenUnie, Partij voor de Dieren, 50PLUS, SGP, DENK en Forum voor Democratie;

 • -tweeënhalve minuut voor het lid Van Kooten-Arissen en het lid Van Haga.

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn vervallen: 24077-435; 35300-XIII-34; 35300-VI-46; 35300-VI-56; 35300-A-45; 35300-XV-10 en 35300-XIII-36.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 32043-516; 32043-513; 32043-512; 32043-514; 32043-510; 32043-515; 32043-501; 32163-48; 31293-499; 27923-388; 27923-387; 27923-385; 27923-386; 27923-368; 31293-503; 35300-VI-113; 24804-112; 33835-138; 33835-137; 29362-284; 29362-283; 34972-26; 33835-131; 26991-564; 23235-186; 35300-XVI-26; 32620-235; 35000-XVI-133; 32012-45; 34445-16; 29689-1000; 28844-176; 34104-246; 29214-80; 2018Z19945; 34445-13; 28828-115; 35300-XVI-155; 28828-114; 32620-238; 28828-113; 28828-112; 28828-111; 28828-109; 28828-106; 32824-290; 35334-46; 35334-43; 35334-19; 35334-20; 19637-2579; 29279-575; 29279-503; 29398-797; 35300-VI-108; 35300-VI-107; 25883-370; 25883-369; 25834-166; 25883-372; 35300-XV-18; 25883-368; 25834-164; 25883-365; 25883-329; 35300-VI-102; 29279-560; 32637-383; 35000-VI-96; 29279-497; 34775-VI-115; 2020Z02714; 2020Z01976; 24095-494; 34338-4; 2020Z01634; 29398-795; 31936-717; 30952-352; 30952-353; 21501-20-1508; 32279-183; 29282-396; 2019Z26085; 21501-07-1650; 32800-66; 32140-65; 28676-333; 24095-495; 27925-702; 24587-760; 24587-761; 28684-597; 2020Z02525; 32670-168.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer na het reces:

 • -het VAO Pfas, met als eerste spreker de heer Van Aalst namens de PVV;

 • -het VAO Pensioenonderwerpen, met als eerste spreker mevrouw Van Brenk namens 50PLUS;

 • -het VAO Zorgfraude/Governance in de zorgsector, met als eerste spreker de heer Jansen namens de PVV;

 • -het VAO Tolken en vertalers, met als eerste spreker de heer Van Nispen namens de SP;

 • -het VAO Gezond en veilig werken, met als eerste spreker de heer Van Weyenberg namens D66;

 • -het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving, met als eerste spreker de heer Koerhuis namens de VVD;

 • -het VAO Stikstofproblematiek, met als eerste spreker de heer Futselaar namens de SP.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Mevrouw Beckerman, u heeft het woord namens de SP.

Mevrouw Beckerman (SP):

Dank u wel, voorzitter. Het is inmiddels zevenenhalf jaar na de aardbeving bij Huizinge. De Staat heeft sinds die tijd alweer 36 miljard verdiend aan de gaswinning, maar duizenden Groningers wachten nog steeds op versterking van hun onveilige huis. En nu blijkt dat het bij de organisatie die dat moet uitvoeren, een grote chaos is. Ik wil een debat met de minister van Economische Zaken en Klimaat als stelselverantwoordelijke. Wellicht is het goed om ook de minister van BZK uit te nodigen. Uiteraard moet het debat worden voorafgegaan door een brief.

De heer Sienot (D66):

Mevrouw de voorzitter. Dit is een ontzettend belangrijk onderwerp dat we snel moeten bespreken. Het snelst kan dat bij het aanstaande AO. Daar hebben we dat ook voor bedacht, zoals mevrouw Beckerman weet. Het verzoek om de brief steun ik graag.

De voorzitter:

Dus geen steun voor een apart debat.

De heer Sienot (D66):

Geen steun voor een apart debat, want in een AO gaat het sneller.

De heer Kops (PVV):

Het duurt maar en het duurt maar, dus zeker steun voor een apart debat.

De heer Harbers (VVD):

Geen steun voor een debat, wel steun voor een brief, die we dan bij het eerstvolgende AO Groningen kunnen bespreken.

De heer Ronnes (CDA):

Daar sluit ik mij bij aan, voorzitter.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Het is een soepzootje, dus ik steun het debat.

De heer Van der Lee (GroenLinks):

Ik vind het heel jammer dat dit zo naar buiten komt, maar het verrast mij niet, gelet op de voorgeschiedenis. Ik wil het verzoek wel steunen, maar ik verwacht dat we het eerder bij het AO bespreken. Voordat het debat aan de orde is, zijn we echt wel toe aan het volgende AO.

De voorzitter:

Wel steun, begrijp ik.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Ook steun namens 50PLUS.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Het lijkt mij goed om eerst een brief te krijgen en dan te kijken of we die kunnen betrekken bij een AO.

Mevrouw Beckerman (SP):

Ik denk dat de heer Van der Lee het goed zei: het verbaast ons niet. Maar dat is misschien wel het meest gruwelijke dat pijn doet: het verbaast ons niet meer dat de overheid faalt. Ik ben blij met de steun voor een brief. Ik hoop dat die voor het AO kan komen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Dan de heer Sjoerdsma namens D66.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Ik zou namens alle inschrijvers bij het VAO Terrorisme willen vragen om dat VAO nader uit te stellen, omdat de minister nog informatie aan ons zou leveren en dat nog niet gebeurd is. Die zouden we graag hebben voordat we dat VAO laten plaatsvinden. Dit verzoek doe ik mede namens de VVD, het CDA en de ChristenUnie. Dat waren de overige inschrijvers.

De voorzitter:

Er is een meerderheid. Het verzoek is ook mede namens mevrouw Buitenweg, zie ik.

De heer Sjoerdsma (D66):

Excuus, ook namens mevrouw Buitenweg.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik heb alleen een vraag over de informatie die nog komt. Er is nu ook een rechtszaak geweest en ik vroeg me af of de brief van de minister ook daarop betrekking zal hebben. Dat wilde ik namelijk vanavond mede aan de orde stellen.

De voorzitter:

Het verzoek is om vanavond geen VAO te houden. Steunt u dat? Het heeft al een meerderheid.

Mevrouw Buitenweg (GroenLinks):

Ik steun het als er een brief over komt. Anders wil ik die rechtszaak vanavond aan de orde stellen.

De voorzitter:

Steun. Er is een meerderheid. We gaan het helemaal opnieuw doen. De heer Van der Graaf. Wacht, het is mevrouw Van der Graaf. Ik bedoel natuurlijk meneer De Graaf.

De heer Sjoerdsma (D66):

Het blijft een heer, hoe hij ook heet.

De voorzitter:

Namens wie deed u dit verzoek ook alweer, meneer Sjoerdsma?

De heer Sjoerdsma (D66):

Namens de VVD, het CDA en de ChristenUnie.

De voorzitter:

O, 75 leden.

De heer Sjoerdsma (D66):

Alle steun is welkom, alle steun is welkom.

De voorzitter:

De heer De Graaf.

De heer De Graaf (PVV):

Voorzitter. Wij zien geen reden om het uit te stellen, helaas voor de heer Sjoerdsma.

De voorzitter:

Ik begrijp dat mevrouw Buitenweg en de heer Hijink het verzoek ook steunen. Dan heeft u een meerderheid. We voeren het gewoon van de agenda af. Dan plannen we het later.

De heer Sjoerdsma (D66):

Dank u wel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Sjoerdsma. Dan ga ik naar de heer Smeulders namens GroenLinks.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Dank u wel, voorzitter. We hadden gisteren een plenair debat over wonen. Tijdens dat debat kwam er grote onduidelijkheid. Ging dat debat nou alleen over het tekort aan woningen of ging het over de totale wooncrisis? De minister wilde bepaalde vragen niet beantwoorden. Ze heeft wel gezegd dat ze in maart komt met een brief over de betaalbaarheid. Ik zou willen voorstellen om eind maart, begin april een plenair debat over de hele wooncrisis, en zeker ook over de betaalbaarheid, te plannen naar aanleiding van die brief.

De voorzitter:

Ik zit even hardop na te denken. Het debat is gisteren geweest en jullie zijn niet tevreden?

De heer Smeulders (GroenLinks):

Nee, zeker niet.

De voorzitter:

U dacht: we gaan opnieuw een debat aanvragen.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Absoluut!

De heer Kops (PVV):

Voorzitter. Gisteren in het debat wilde de minister vragen over betaalbaarheid niet beantwoorden. Het was eigenlijk beschamend. Dus steun voor een nieuw debat. Hopelijk is de minister dan wat beter voorbereid.

De heer Nijboer (PvdA):

Voorzitter. Het was gisteren een beetje een wanvertoning. De minister wilde op de helft van de vragen geen antwoord geven, ook niet op de vraag hoe mensen betaalbaar kunnen wonen. Ze heeft ook zelf aangegeven dat we dan maar een nieuw debat moesten doen. Dat lijkt me gerechtvaardigd, dus steun.

De heer Krol (50PLUS):

Zeer eens met de mensen die net gesproken hebben. Daar komt nog bij dat ik het wel belangrijk vind dat die brief er is, maar ook weer niet zo belangrijk als het daardoor te lang zou duren voordat het debat er komt. Van harte steun.

Mevrouw Beckerman (SP):

Een gênant moment gisteren. Aan de andere kant was er ook goed nieuws. De heer Jetten presenteerde allemaal nieuwe plannen. Die kunnen we dan mooi regelen in dat debat, dus van harte steun.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter, steun voor het debat. Ik wil wel graag eerst die brief vanuit het kabinet. Ik weet zeker dat dan ook die plannen van de heer Jetten, die ongetwijfeld al bekend zijn, nogmaals voor het voetlicht kunnen komen. De SP kan die natuurlijk altijd steunen. Ik zal daar nooit tegen zijn. Ik kijk ernaar uit.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. We hadden inderdaad een nukkige minister gisteren. Ze stond erg op haar strepen. Goed dat we dat debat houden. Steun daarvoor. Overigens zijn de ideeën van de heer Jetten gisteren ook besproken, alleen niet de steun van D66 jammer genoeg.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Steun voor het debat, na de brief.

De heer Ronnes (CDA):

Ook steun voor het debat, na de brief.

De heer Koerhuis (VVD):

Ik sluit me daarbij aan.

De voorzitter:

Meneer Smeulders, u heeft een meerderheid.

De heer Smeulders (GroenLinks):

Hartstikke fijn. We gaan het snel plannen.

De voorzitter:

Dank u wel.

De heer Hijink.

De heer Hijink (SP):

Voorzitter. De jongeren die afhankelijk zijn van de jeugdzorg bij De Hoenderloo Groep en de medewerkers van De Hoenderloo Groep zijn door minister Hugo de Jonge op een schandalige manier in de kou gezet. Minister Hugo de Jonge heeft van deze Kamer de opdracht gekregen om er alles aan te doen om een doorstart van De Hoenderloo Groep mogelijk te maken en de zorg daar te behouden. Wij horen vanochtend dat dit niet doorgaat. Ik heb ernstig de indruk dat wij de afgelopen weken naar een toneelstuk hebben zitten kijken, omdat deze minister al maandenlang actief betrokken is bij het sluiten van deze locatie. Ik wil daarover zo snel mogelijk een debat met deze minister van VWS. Het liefst had ik dat nog vanavond gedaan, maar ik wil ook de mensen die daarbij betrokken zijn, de medewerkers, de ouders en de jongeren, de kans geven om zich uit te spreken en zich te roeren. Daarom zou ik willen vragen om in de eerste week na het reces dit debat in te plannen over wat er precies is gebeurd, wat de minister nu gaat doen en hoe het zover heeft kunnen komen.

De voorzitter:

Goed. Dat is een hele lange inleiding.

De heer Hijink (SP):

Het is een heel belangrijk onderwerp, voorzitter.

De voorzitter:

Alles is belangrijk wat wij hier bespreken. U wilt een debat en u wilt ook dat het in de eerste week na het reces wordt gepland. Op die twee verzoeken graag een reactie.

Mevrouw Agema (PVV):

Voorzitter. Duidelijk, want anders heeft het allemaal geen zin meer. De brief van de minister was heel erg betreurenswaardig, echt een totaal andere uitkomst dan wat de Kamer hier in meerderheid via moties heeft gezegd. Dus alle steun voor het verzoek van de heer Hijink.

De heer Kerstens (PvdA):

Voorzitter. Weer veel woorden en weinig daden van deze minister van Volksgezondheid. Alle steun dus voor de debataanvraag en voor het snel inplannen, dus in de eerste week na het reces.

Mevrouw Sazias (50PLUS):

Steun voor beide verzoeken.

De heer Wörsdörfer (VVD):

Voorzitter. Geen steun. We hebben net vanochtend een uitgebreide brief gekregen. Het is volgens mij belangrijk om daarnaar te kijken en ook het proces z'n gang te laten gaan. De Hoenderloo Groep moet, volkomen terecht, zeer veel moeite doen om de kinderen — ik deel natuurlijk de zorg over die kinderen — op de juiste plekken te krijgen. Dat lijkt me verstandiger. Geen steun nu voor de debataanvraag.

Mevrouw Westerveld (GroenLinks):

Voorzitter. Wij hebben inderdaad een brief gekregen die heel weinig antwoorden geeft op vragen die wij hadden en die alleen maar meer vragen opwerpt. Dus van harte steun voor het debat, op korte termijn.

Mevrouw Diertens (D66):

D66 sluit zich aan bij de VVD. Geen steun.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voor ons geldt hetzelfde. Geen steun.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

We hebben vanmorgen een uitgebreide brief gehad. Die ga ik goed bestuderen. Er worden een aantal moties in behandeld. Ik heb grote zorg over de kinderen, of ze goed terechtkomen. Ik ga eerst goed die brief lezen. Dan kunnen we altijd in de procedurevergadering nog kijken of we snel moeten doorschakelen.

De heer Öztürk (DENK):

Steun.

De heer Van der Staaij (SGP):

Ook steun van de SGP voor dit debat.

De voorzitter:

Meneer Hijink, u heeft geen meerderheid voor dit debat.

De heer Hijink (SP):

Nee, maar wel genoeg voor een dertigledendebat, zie ik. Dan nog wil ik ervoor pleiten om dat dertigledendebat dan maar zo snel mogelijk in te plannen na het reces. Dan heeft de ChristenUnie nog twee weken de tijd om die brief te lezen. Dat zou toch moeten lukken, zou ik zeggen. Ik vind echt dat wij niet kunnen wachten. Het gaat om plekken voor jongeren. Zij zijn daar voor zorg en hebben die zorg nodig.

De voorzitter:

Dat heeft u duidelijk gemaakt, meneer Hijink. Dank u wel.

De heer Hijink (SP):

Dan kunnen we dus niet tot juni wachten. Ik doe een beroep op u, voorzitter, om dit debat snel in te plannen.

De voorzitter:

Ik begrijp het. Ik weet niet hoeveel debatten we op de lijst hebben. O, meer dan 80 debatten, die allemaal belangrijk zijn.

Mevrouw Agema, zegt u het maar.

Mevrouw Agema (PVV):

U gaat toch over de debatten?

De voorzitter:

Ik heb die bevoegdheid. Dat klopt.

Mevrouw Agema (PVV):

Ja, daar gaat u over.

De voorzitter:

Dat klopt. Maar waarom zou ik dit debat eerder plannen dan een debat over verpleeghuizen bijvoorbeeld?

Mevrouw Agema (PVV):

We weten dat het allemaal belangrijk is, maar deze kinderen hebben straks gewoon niks meer, geen plek om te wonen, geen plek om zorg te krijgen.

De voorzitter:

Dank u wel. Was er om een brief gevraagd? Nee. Dan voegen we dit debat toe, meneer Hijink, aan de lijst met dertigledendebatten.

Tot slot geef ik het woord aan de heer Öztürk. O, de heer Azarkan. Nee, de heer Öztürk heb ik op m'n lijst staan. Ja, jullie lijken heel erg op elkaar! De heer Azarkan.

De heer Azarkan (DENK):

Ik zie dat als een compliment, voorzitter. Dank.

De voorzitter:

Ja hoor, zo is het ook bedoeld.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Buitengewoon tragisch en afschuwelijk: gisterenavond zijn op een tweetal locaties op een paar honderd kilometer van ons vandaan negen mensen vermoord en verschillende gewonden gevallen. Het gaat om waarschijnlijk rechts-extremistische daders. We zien in de AIVD- en NCTV-rapportages dat ook ons land risico's loopt op dat vlak. Ik wil graag een brief van en een debat met de minister van Justitie en Veiligheid over hoe we in Nederland ervoor kunnen zorgen dat ons dit niet gaat gebeuren.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Het is verschrikkelijk wat er in Duitsland is gebeurd. Er was rechts-extremistische terreur. Ik steun de brief en ik steun het debat.

Mevrouw Van Toorenburg (CDA):

Voorzitter. Ik sluit me daarbij aan. Het is inderdaad heel erg schokkend wat er aan de hand is. We zullen het debat dus steunen. Als we eerder een algemeen overleg over terrorisme hebben, dan denk ik dat we het daarbij kunnen betrekken. Dan komen we wel terug, maar vooralsnog laat ik het graag op de lijst zetten.

De voorzitter:

Prima.

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Voorzitter. Als er een eerder moment is om het te bespreken in een AO Terrorisme, dan kunnen we de brief wat mij betreft ook daar bespreken. Als we het debat houden, dan hoop ik dat we het hier vooral gaan hebben over extremistische geluiden en over wat we in ons land meemaken en dat we niet een debat gaan houden over wat in Duitsland gebeurt.

De voorzitter:

Maar steunt u het verzoek van de heer Azarkan?

Mevrouw Yeşilgöz-Zegerius (VVD):

Ja, met de kanttekening van mevrouw Van Toorenburg.

De heer Hijink (SP):

Steun voor een brief en ook voor een debat.

De heer Kerstens (PvdA):

Ook namens de PvdA steun voor de debataanvraag en voor een brief.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Steun voor een brief en een debat. Als het sneller kan via een AO, dan doen we dat.

De voorzitter:

Meneer Azarkan, u heeft een meerderheid.

De heer Azarkan (DENK):

Dank, voorzitter. Ook dank voor de steun.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Naar boven