Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 26, item 6

6 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden.

Ik stel voor dinsdag 26 november aanstaande ook te stemmen over de moties ingediend bij de wetgevingsoverleggen over de begrotingsonderdelen Cultuur, Jeugd en Integratie en maatschappelijke samenhang.

Aangezien er geen sprekers meer zijn, zal het VAO Nationale veiligheid en crisisbeheersing van de agenda worden afgevoerd.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer:

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet en het verhogen van de toetredingsleeftijd (35294).

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 28844-192; 35300-B-8; 34919-44; 2019Z20499; 35059-9; 26488-454; 35300-X-18; 30012-122; 23987-373; 23987-367; 23987-368; 21501-20-1476; 21501-02-2075; 21501-33-781; 34861-22; 29754-523; 29668-51; 29517-175; 29517-176; 30821-89; 29517-173; 29517-172; 27926-312; 22112-2832; 35069-14; 25764-122; 34700-67; 33836-45; 24515-494; 24515-492; 24515-491; 24515-490; 33836-43; 24515-489; 34477-63; 24515-488; 24515-487; 24515-484; 35300-IV-32; 2019Z20050; 27625-485; 33835-123; 28286-1050; 33835-126; 33835-128; 28286-1060; 33835-124; 33835-127; 28286-1065; 28286-1057; 33835-125; 26991-548; 33835-129; 35000-VII-101; 35300-VIII-5; 32820-318; 32820-319; 35300-VIII-15; 2019Z21665; 2019Z21644; 33532-86; 31066-535; 2019Z22076; 2019Z21254; 31865-158; 32698-49; 31305-296; 32861-55.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 35000-V-21; 35010-22; 24077-435.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Leijten namens de SP.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Via dividendstrippen kan je in korte termijn heel rijk worden en vooral heel veel belasting ontlopen. Vorig jaar is hiervan een groot schandaal naar buiten gekomen. De heer Van Weyenberg heeft daar toen een debat over aangevraagd. Dat is van de lijst gehaald, omdat er geen nieuws over was. Maar inmiddels is duidelijk dat niet alleen een Nederlandse ABN AMRO-afdeling gevraagd is om informatie, maar ook dat er een inval is geweest bij de ABN AMRO in Duitsland, vanwege dit dividendstrippen. Daarom zou ik toch graag om dat debat willen vragen met de staatssecretaris en de minister van Financiën.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Het is erg zorgelijk, dus steun voor het voorstel.

De heer Van Weyenberg (D66):

Voorzitter. Ik dacht, gegeven de volle plenaire agenda, dat het misschien sneller zou kunnen in een AO, maar er is nu nieuws. Ik steun ook het verzoek. Ik wil wel graag eerst een kabinetsreactie, en als dan blijkt dat het op de lange baan gaat, moeten we misschien alsnog apart een algemeen overleg inplannen. Ik heb wel één punt waarop ik ook nog een reactie van het kabinet zou willen hebben. Het is nu natuurlijk ook nog onder de rechter. Dat vind ik ook ingewikkeld: in hoeverre kunnen wij daar dan over praten? Maar dat doet allemaal niks af aan de steun.

De heer Van Raan (PvdD):

Voorzitter. Wederom blijkt dat grote banken de weelde van hun positie niet kunnen dragen, dus veel steun voor de aanvraag. Dank.

De heer Edgar Mulder (PVV):

Steun.

De heer Van der Linde (VVD):

Voorzitter. Ik zou zeggen: eerst een brief. Vooral geen debat inplannen voordat we de feiten op een rijtje hebben, vooral ook omdat het onder de rechter is.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Met alle mitsen en maren die de heer Van Weyenberg noemde, steun ik dit debat.

De heer Nijboer (PvdA):

Ik steun het debat ook, maar als het heel lang duurt, kunnen we misschien beter een AO doen. Maar wel steun voor het debat.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Ik zou inderdaad een wat uitgebreidere brief willen hebben over wat er precies aan de hand is, over wat de regering kan meedelen en wat niet, en wat ze ervan afwist. Dan steun ik een debat, maar het kan ook wel weer een AO worden. En ik zit wel met hetzelfde als de heer Van Weyenberg, namelijk dat, nu er een OM-onderzoek loopt, misschien niet alles openbaar meegedeeld kan worden, maar dat zien we dan wel.

De voorzitter:

Maar u steunt het debat.

De heer Snels (GroenLinks):

Steun, met de brief van het kabinet.

De voorzitter:

Mevrouw Leijten, u heeft een meerderheid.

Mevrouw Leijten (SP):

Mooi. Er is vorig jaar ook een brief gekomen en er zijn ook goede Kamervragen gesteld, dus het lijkt me heel zinvol als we daar een update van krijgen. En als we het in een algemeen overleg eerder kunnen doen, dan zullen we dat zeker doen.

De voorzitter:

Prima. Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daarmee zijn we ook aan het einde van de regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.