Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 26, item 10

10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Brieven regering:

Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2019 - 19637-2538

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage Vreemdelingenketen eerste helft 2019 - 19637-2538

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen - 19637-2539

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang Programma Flexibilisering Asielketen - 19637-2539

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugkeer van afgewezen asielzoekers - 19637-2540

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Terugkeer van afgewezen asielzoekers - 19637-2540

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie rapport Onderzoekscommissie “Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht” - 19637-2541

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie rapport Onderzoekscommissie “Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder bestendig verblijfsrecht” - 19637-2541

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake consultatie Raad van State naar aanleiding van amendement inzake Afdeling Koninkrijksgeschillen - 2019Z17765

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake consultatie Raad van State naar aanleiding van amendement inzake Afdeling Koninkrijksgeschillen - 2019Z17765

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 september 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 november 2019 - 21501-02-2083

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 19 november 2019 - 21501-02-2083

minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 08 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de Begrotingsraad 15 november (Kamerstuk 21501-03-133) - 21501-03-134

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over de Begrotingsraad 15 november (Kamerstuk 21501-03-133) - 21501-03-134

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse appreciatie van de vijfde aanvullende begroting - 21501-03-135

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Nederlandse appreciatie van de vijfde aanvullende begroting - 21501-03-135

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 7 en 8 november 2019 te Brussel - 21501-07-1637

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verslag van de Eurogroep en Ecofin-Raad van 7 en 8 november 2019 te Brussel - 21501-07-1637

minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op de resterende vragen over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14-15 oktober 2019 - 21501-32-1209

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op de resterende vragen over de geannoteerde agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 14-15 oktober 2019 - 21501-32-1209

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 september 2019, over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken - 24557-153

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van der Graaf, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 3 september 2019, over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken - 24557-153

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitleg van artikel 68 Grondwet, de verhouding tot de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en het “belang van de staat” als weigeringsgrond - 28362-23

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitleg van artikel 68 Grondwet, de verhouding tot de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en het “belang van de staat” als weigeringsgrond - 28362-23

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Periodieke verslaglegging modernisering en financiering rechtspraak - 29279-550

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Periodieke verslaglegging modernisering en financiering rechtspraak - 29279-550

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stroomstootwapen - 29628-916

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stroomstootwapen - 29628-916

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende stukken aangetroffen bij de behandeling van het WOB-verzoek en die een relatie hebben met de reactie op het rapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen - 31066-537

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanvullende stukken aangetroffen bij de behandeling van het WOB-verzoek en die een relatie hebben met de reactie op het rapport van de Adviescommissie uitvoering toeslagen - 31066-537

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oplossing voor de CAF 11-ouders, reconstructie handelwijze CAF en maatregelen om herhaling te voorkomen - 31066-538

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Oplossing voor de CAF 11-ouders, reconstructie handelwijze CAF en maatregelen om herhaling te voorkomen - 31066-538

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

KiM-publicatie “Mobiliteitsbeeld 2019” - 31305-297

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

KiM-publicatie “Mobiliteitsbeeld 2019” - 31305-297

minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga - 11 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur - 31753-182

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdelijk extra middelen sociale advocatuur - 31753-182

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Integrale vergelijking verpleeghuiszorg - 31765-455

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Integrale vergelijking verpleeghuiszorg - 31765-455

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeenten Boxtel, Deurne, Landerd, Leudal, en Oosterhout over aandacht en een oplossing voor de hoge uitgaven aan jeugdhulp voor (met name) voogdijkinderen - 31839-700

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over de brief van de gemeenten Boxtel, Deurne, Landerd, Leudal, en Oosterhout over aandacht en een oplossing voor de hoge uitgaven aan jeugdhulp voor (met name) voogdijkinderen - 31839-700

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel - 32824-287

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Financiële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel - 32824-287

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees - 14 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel - 32847-579

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Antwoorden op vragen commissie over ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets en bepaling van het erfpachtvoordeel - 32847-579

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) - 33199-32

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Beleidsdoorlichting van het begrotingsartikel 37.3 “De Terugkeer van Vreemdelingen” van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) - 33199-32

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp van een besluit tot instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) - 33529-698

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Ontwerp van een besluit tot instelling van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) - 33529-698

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkgeversdienstverlening en Perspectief op Werk (Breed Offensief) - 34352-181

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Werkgeversdienstverlening en Perspectief op Werk (Breed Offensief) - 34352-181

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van Ark - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Thieme c.s. over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35300-43) - 34952-95

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de gewijzigde motie van het lid Thieme c.s. over een budget van 0,7% van het bruto nationaal inkomen voor ontwikkelingssamenwerking (Kamerstuk 35300-43) - 34952-95

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, S.A.M. Kaag - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen - 35286-3

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen - 35286-3

minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 18 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdere budgettaire uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van de digitalisering van de strafrechtketen en invulling van de moties van het lid Klaver c.s. voor een structurele investering in zedenzaken en van de leden Segers en Asscher voor een structurele investering in de bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie - 35300-VI-14

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verdere budgettaire uitwerking van de maatregelen uit het regeerakkoord op het gebied van de digitalisering van de strafrechtketen en invulling van de moties van het lid Klaver c.s. voor een structurele investering in zedenzaken en van de leden Segers en Asscher voor een structurele investering in de bestrijding van mensenhandel en gedwongen prostitutie - 35300-VI-14

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 19 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Mediabegroting 2020 - 35300-VIII-106

minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob - 15 november 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.