Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020nr. 26, item 4

4 Stemmingen moties Raad Buitenlandse Zaken Handel

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken Handel,

te weten:

  • -de motie-Alkaya over opbrengen van de zorgen van Nederlandse lokale overheden over CETA (21501-02, nr. 2084);

  • -de motie-Diks over verslag doen van de onderhandelingen over het Milieugoederenakkoord (21501-02, nr. 2085);

  • -de motie-Ouwehand over laten weten dat Nederland de steun voor het Mercosur-verdrag intrekt (21501-02, nr. 2086);

  • -de motie-Ouwehand over zich uitspreken tegen een handelsverdrag met Thailand waarin de landbouw is opgenomen (21501-02, nr. 2087);

  • -de motie-Ouwehand over zich verzetten tegen onderhandelingen over een alomvattend vrijhandelsverdrag met Thailand (21501-02, nr. 2088).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

We gaan stemmen. We beginnen bij agendapunt 1. We hebben maar één agendapunt, zie ik. We stemmen over de moties ingediend bij het VAO Raad Buitenlandse Zaken Handel.

In stemming komt de motie-Alkaya (21501-02, nr. 2084).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Diks (21501-02, nr. 2085).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de VVD, de PVV en FvD ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-02, nr. 2086).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-02, nr. 2087).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Ouwehand (21501-02, nr. 2088).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, Van Kooten-Arissen, de PVV en FvD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de PvdA, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie ertegen, zodat zij is verworpen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de stemmingen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.