Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 79, item 11

11 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 23 april 2019, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34501, 34959, 35045, 35072 en 35093 heeft aangenomen.

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen.

Brieven regering:

Verwachtingen doorlooptijden asiel - 19637-2492

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 17 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verwachtingen doorlooptijden asiel - 19637-2492

staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers - 17 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieden Perspectief 2030 en Beleidsevaluatie NBTC - 26419-75

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieden Perspectief 2030 en Beleidsevaluatie NBTC - 26419-75

staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid De Groot over het wegmengen van vervuiling niet langer toestaan in levensmiddelen - 26991-548

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op de motie van het lid De Groot over het wegmengen van vervuiling niet langer toestaan in levensmiddelen - 26991-548

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdlijn inzake bijenrichtsnoer - 27858-451

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tijdlijn inzake bijenrichtsnoer - 27858-451

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over hulp bij huiselijk geweld - 28345-208

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over hulp bij huiselijk geweld - 28345-208

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten pilot prepaid energie - 29023-245

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Resultaten pilot prepaid energie - 29023-245

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht - 29279-503

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Bestuurlijke boetes, bewijsrecht en rechtsbescherming in het bestuursrecht - 29279-503

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage integrale aanpak terrorisme - 29754-500

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Rapportage integrale aanpak terrorisme - 29754-500

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken moties en toezeggingen inzake terrorismebestrijding en preventie van radicalisering - 29754-501

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken moties en toezeggingen inzake terrorismebestrijding en preventie van radicalisering - 29754-501

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen - 30196-646

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Stand van zaken heffingsvermindering van de verhuurderheffing voor verduurzaming van huurwoningen - 30196-646

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies 'Nederland evenementenland?' van de Nederlandse Sportraad - 30234-213

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Advies 'Nederland evenementenland?' van de Nederlandse Sportraad - 30234-213

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan - 30539-18

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Reactie op verzoek commissie over het onder embargo verstrekken van het Belastingplan - 30539-18

staatssecretaris van Financiën, M. Snel - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tegengaan statelijke dreigingen - 30821-72

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Tegengaan statelijke dreigingen - 30821-72

minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang EZK-initiatieven in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-134

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Voortgang EZK-initiatieven in het kader van de Operatie Inzicht in Kwaliteit - 31865-134

minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen en de gevolgen voor de pulsvisserij - 32201-110

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Besluitvorming in de Europese Unie over de nieuwe Verordening Technische maatregelen en de gevolgen voor de pulsvisserij - 32201-110

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verstrekte opdracht prof. Van den Dobbelsteen en overzicht architecten, adviseurs en uitvoerende partijen renovatie Binnenhof - 34293-55

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Verstrekte opdracht prof. Van den Dobbelsteen en overzicht architecten, adviseurs en uitvoerende partijen renovatie Binnenhof - 34293-55

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding jaarverslag 2018 rechtspraak en quickscan naar motieven voor meervoudige afhandeling van zaken - 35000-VI-102

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Aanbieding jaarverslag 2018 rechtspraak en quickscan naar motieven voor meervoudige afhandeling van zaken - 35000-VI-102

minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste uitkomsten meldpunt burnpits - 35000-X-133

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

Eerste uitkomsten meldpunt burnpits - 35000-X-133

minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 18 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.

RIVM-rapport "Blootstelling van consumenten aan chroom-6" - 35000-XVI-127

minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 19 april 2019

Rondgezonden en gepubliceerd.