Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 23, item 7

7 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Dan is nu aan de orde de regeling van werkzaamheden. Ik stel voor dinsdag 20 november aanstaande ook te stemmen over de ingediende moties bij de wetgevingsoverleggen over de begrotingsonderdelen Jeugd van de begrotingen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid, Wonen en Ruimte van het ministerie van Binnenlandse Zaken, en Personeel van het ministerie van Defensie voor het jaar 2019.

Op verzoek van de aanvrager stel ik voor het dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen 40 jaar lang amper is gestegen van de agenda af te voeren.

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 33037-298; 28973-203; 33835-100; 34775-VIII-93; 32820-257.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 33964-47; 34870-17; 31311-210; 32545-84; 31311-208; 34910-22; 32013-198; 32847-432; 29507-149; 24515-450;21501-07-1527; 34819-20; 2018Z12413; 31865-114; 32545-80; 2018Z19502; 35000-X-16; 27830-270; 27830-267; 27830-265; 26488-444; 2018Z18642; 35000-B-5; 32813-221; 26643-556; 29521-368; 33173-13; 33173-12; 26643-571; 29279-459; 29279-456; 34775-VI-116; 31753-153; 29279-447; 29279-449; 34981-1; 33199-25; 29279-444; 29279-442; 29279-440; 29911-198; 29754-471; 29754-470; 29754-469; 29754-468; 29754-461; 29754-447; 27830-266; 2018Z18399; 32793-334; 20454-134; 20454-133; 20454-131; 20454-129; 20454-132; 20454-130; 20454-127; 26049-84; 20454-126; 20454-125; 20454-123; 22112-2684; 2018Z08229; 2018Z08228; 2018Z08227; 2018Z08226; 2018Z08225; 2018Z08224; 2018Z08223; 2018Z08222; 21501-20-1364; 21501-20-1349; 35000-X-15; 34775-X-133; 34775-X-139; 34775-X-126; 35026-23; 31511-27; 31511-29; 31524-389; 28760-83; 29362-272; 29362-274; 30061-12; 33714-8; 31865-122; 35048-2;28844-158; 2018Z19310; 22343-285; 35000-VI-7; 2018Z19266; 2018Z19126; 2018Z19080; 32827-145; 29628-816; 26643-558; 27830-261; 26396-114; 27830-262; 26396-113; 26396-112; 27830-263; 33358-10; 27830-269; 27830-260; 26488-445; 26488-443; 29282-309; 26991-531; 32156-95; 27830-258; 34775-X-128; 27830-271; 27830-259; 32336-84; 28973-204; 34111-25; 32793-335;2018Z19715; 2018Z19624; 31016-114; 31016-113; 22112-2717; 22112-2716; 22112-2715; 23987-272; 2018Z18773; 32847-437; 35000-VII-10; 32847-431; 35000-B-4; 35000-X-25; 33763-145; 35000-X-12; 35000-X-7; 34775-X-97; 35000-X-6; 34775-X-108; 34775-X-107; 34775-X-118; 34775-X-130; 34919-21; 34775-X-134; 34775-X-136; 34775-X-137; 30139-202; 34919-27; 34919-26; 35000-X-17; 35000-X-4; 35000-X-18; 30952-317; 22112-2714; 22112-2681; 21501-02-1911; 30139-203; 35000-X-5.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

  • -het VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility (AO d.d. 13/11), met als eerste spreker het lid Sjoerdsma namens D66.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Gerven namens de SP.

De heer Van Gerven (SP):

Voorzitter. Daar staan we weer, zou ik willen zeggen, met het verzoek om van het al staande dertigledendebat over het faillissement van het Slotervaartziekenhuis en in relatie daarmee ook het IJsselmeerziekenhuis een meerderheidsdebat te maken, en dit zo spoedig mogelijk in te plannen, eigenlijk het liefst vandaag nog, maar in ieder geval deze week. Ik voeg daaraan het volgende toe. Ik heb hier de doorstart van het Slotervaartziekenhuis, die gisteren is afgeschoten door het Zilveren Kruis. Het ministerie was daarop tegen. De artsen waren daarop tegen.

De voorzitter:

Wat wilt u daarmee zeggen?

De heer Van Gerven (SP):

Nou, dat het daarom zo belangrijk is dat dat debat zo snel mogelijk plaatsvindt ...

De voorzitter:

Oké. Ja.

De heer Van Gerven (SP):

... omdat het elke dag dat we niet kunnen doorstarten moeilijker wordt om een doorstart mogelijk te maken.

De heer Arno Rutte (VVD):

Voorzitter. Ik heb mijn agenda nog even geraadpleegd. Volgende week woensdag gaan we het hier zeer langdurig over hebben, niet in deze zaal, maar in een andere. Dat is heel spoedig.

De voorzitter:

Dus geen steun.

De heer Raemakers (D66):

Geen steun voor een nieuw debat nu, omdat we hier volgende week inderdaad heel lang over gaan debatteren. Ik zou wel het verzoek willen steunen om een brief hierover, en dan met name over hoe wordt omgegaan met de overdracht van de patiënten, ook de patiënten die nog afspraken hadden op de polikliniek. Maar nu geen nieuw debat.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter, steun. Ik steun ook het verzoek van de heer Raemakers om een brief over hoe het nu moet met de patiëntenafspraken, maar ook hoe het met het personeel gaat. Dat zou ik eraan toe willen voegen.

Mevrouw Van den Berg (CDA):

Geen steun voor het debat, maar een updated brief, ook met betrekking tot Slotervaart, is uitstekend.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter, steun, met aanvulling voor de brief over de patiënten, want vandaag is het doek gevallen.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Het lijkt wel of we er elke dag in de vorm van de aanvraag van een debat een klein beetje over debatteren. Laten we het in één keer goed doen, dus steun voor het verzoek.

De heer Renkema (GroenLinks):

Er is nog steeds veel onduidelijk en er zijn nog steeds veel zorgen, dus steun voor een separaat debat.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Volgende week. Ook mijn fractie wil graag een brief. Die kunnen we dan betrekken bij het debat dat we volgende week gaan voeren.

De heer Stoffer (SGP):

Ik kan een kopie benoemen van wat mevrouw Dik aangaf, maar zo zitten wij er ook in.

De heer Wassenberg (PvdD):

Voorzitter, ik steun het verzoek, maar ik kan ook rekenen. Ik ben bang dat met mijn steun nog geen meerderheid is gehaald.

De voorzitter:

Nee. Dat heeft u goed gezien.

De heer Van Gerven (SP):

Ik begrijp dat men alleen een brief wil over hoe de uitvaart wordt geregeld. Dat is niet wat mijn fractie voorstaat, maar laat die update er dan komen. Dan willen we die brief wel graag vandaag nog ontvangen.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

U had nog een verzoek van mevrouw Leijten, volgens mij.

De heer Van Gerven (SP):

Ja. Ik neem het verzoek van mevrouw Leijten over. Dat is een vooraankondiging voor een VAO Eurogroep naar aanleiding van het AO van 15 november. Het voorstel is om dat nog deze week te houden, inclusief stemmingen.

De voorzitter:

Daar gaan we rekening mee houden. Dank u wel, meneer Van Gerven.

De heer Sjoerdsma.

De heer Sjoerdsma (D66):

Voorzitter. Ik vraag graag een VAO Raad Buitenlandse Zaken en Peace Facility aan, nog deze week te houden en ook met de stemmingen nog in deze week. Dus graag voor het einde van de vergadering donderdag. Dank alvast.

De voorzitter:

Daar zullen we rekening mee houden.

De heer Azarkan.

De heer Azarkan (DENK):

Voorzitter. Forensisch psycholoog Marieke Liem van de Universiteit van Leiden legde een database aan van moorden tussen 1992 en 2016. Dat zijn 5.000 moordzaken, 5.000 slachtoffers. Twee opvallende statistische gegevens: 80% van de moorden in Nederland wordt opgelost tegenover 90% in omringende landen en het oplossingspercentage verschilt tussen verschillende groepen Nederlanders. Ik wil daar graag een brief over hebben en een debat met de minister van Veiligheid en Justitie.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Ik zou zeggen: op dit moment geen debat; wellicht een brief van de minister.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Ik zou zeggen: een brief en die brief dan betrekken bij de begrotingsbehandeling.

De voorzitter:

Bedoelt u de begrotingsbehandeling Justitie?

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Zeker.

De heer Azarkan (DENK):

Volgende week.

De voorzitter:

Ja, volgende week.

Mevrouw Laan-Geselschap (VVD):

De suggestie die hiervan uitgaat, voelt voor mij in ieder geval niet goed. Wij zullen dit debat dan ook niet steunen.

De heer Azarkan (DENK):

Welke suggestie?

De heer Van Dam (CDA):

Geen steun voor deze debataanvraag. Een brief is altijd goed.

De heer Renkema (GroenLinks):

Geen steun voor het debat, wel een brief vóór de begroting.

De heer Van Raak (SP):

Als de heer Azarkan behoefte heeft aan een brief, steun ik dat van harte. Die kan dan bij de begroting betrokken worden.

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):

Voorzitter. Dat wil mijn fractie ook: een brief en die dan betrekken bij de begroting.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Een brief en betrekken bij de begroting.

De voorzitter:

Meneer Azarkan, volgende week vindt het debat over de begroting van Justitie en Veiligheid plaats. Er wordt meegegeven om dit onderwerp daarbij te betrekken.

De heer Azarkan (DENK):

Zeker, dat is mij bekend. Ik ben nog wel even benieuwd naar de "suggestie" van de collega van de VVD, want dat blijft toch een beetje boven de markt hangen. Ik begreep dat niet zo goed.

De voorzitter:

Nee, dan gaat u straks even een kopje koffie met de mevrouw van de VVD drinken.

De heer Azarkan (DENK):

Dat doe ik met alle plezier, met een gevulde koek erbij.

De voorzitter:

Dank u wel. Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De heer Öztürk.

De heer Öztürk (DENK):

Voorzitter. Gisteravond werden wij opgeschrikt door een bericht in de media. Het bedrijf Microsoft blijkt gegevens van Nederlandse ambtenaren op te slaan en door te zetten naar de VS. Dit mag niet volgens de Europese privacyregels, maar het gebeurt toch. Ik wil hierover graag een brief van de minister van Binnenlandse Zaken en een debat.

De heer Van Dam (CDA):

Voorzitter. Een brief is prima, maar een debat hoeft niet. We hebben hier een instantie voor, de Autoriteit Persoonsgegevens. Die moet gewoon z'n werk gaan doen.

Mevrouw Den Boer (D66):

Voorzitter. Het is uiteraard heel zorgelijk als er privacy op het spel staat. Desalniettemin zou ik zeggen dat een brief op dit moment oké is, geen debat.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Voorzitter. Graag een brief en dan kunnen we naar aanleiding daarvan bekijken of er nog een apart debat nodig is.

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Daar sluit ik me bij aan, voorzitter.

De heer Renkema (GroenLinks):

Ik ook.

De heer Wassenberg (PvdD):

Ik wil er wel een debat over en een brief.

De heer Van Gent (VVD):

Geen debat, wel een brief.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Een brief en een debat, voorzitter.

De heer Van Raak (SP):

Laten we onszelf eerst goed informeren via een brief. Dat lijkt me een heel goed idee.

De voorzitter:

Meneer Öztürk.

De heer Öztürk (DENK):

Ik wil dat de minister in die brief ingaat op dit grote datalek van de Nederlandse overheid naar de VS. Ik wil weten of er strategische informatie is gelekt naar de VS. Ik wil ook weten wat de Autoriteit Persoonsgegevens hieraan gaat doen. En ik wil in de brief terugzien of de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek is gestart naar Microsoft en, zo nee, waarom niet.

De voorzitter:

Ik stel voor het stenogram van dit deel van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Tot slot de heer Slootweg, namens het CDA.

De heer Slootweg (CDA):

Dank u wel, voorzitter. Ik zou willen verzoeken om de moties die ingediend zijn tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in stemming te brengen. Morgen worden ook de moties over het Belastingplan in stemming gebracht en volgende week zijn in de Eerste Kamer de Algemene Financiële Beschouwingen. Dit is dus mijn onderbouwing om te vragen of die moties morgen in stemming kunnen worden gebracht.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Geen steun. De begroting en de amendementen worden in december behandeld. Wij hadden een derde termijn voor de Financiële Beschouwingen willen hebben. Die krijgen we niet. Het motorblok heeft dat elke dag geblokkeerd.

De voorzitter:

Geen steun.

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Wij willen dat de moties en de amendementen worden behandeld bij de behandeling van de begroting.

Mevrouw Aukje de Vries (VVD):

Steun voor het verzoek. Het lijkt me goed dat we gaan stemmen.

De heer Bruins (ChristenUnie):

Het lijkt mij een realistisch verzoek, dus steun.

De heer Azarkan (DENK):

Steun voor het verzoek van collega Van Rooijen.

De voorzitter:

Dus geen steun voor het verzoek van de heer Slootweg.

De heer Azarkan (DENK):

Dat is correct.

Mevrouw Ploumen (PvdA):

Geen steun voor Slootweg, wel voor Van Rooijen.

De heer Sneller (D66):

Steun voor Slootweg.

De heer Renkema (GroenLinks):

Geen steun voor het voorstel.

De voorzitter:

U heeft een meerderheid, meneer Slootweg. Dan gaan we daar morgen over stemmen.

Dank u wel.

De heer Slootweg (CDA):

Dank u wel.

De voorzitter:

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze regeling van werkzaamheden.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.