Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019nr. 100, item 30

30 Stemmingen Wijziging Wet langdurige zorg

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146).

(Zie vergadering van 27 juni 2019.)

De voorzitter:

Het amendement-Hijink (stuk nr. 10) is ingetrokken.

Ik stel vast dat daarmee wordt ingestemd.

In stemming komt het amendement-Bergkamp c.s. (stuk nr. 16, I) tot het invoegen van een artikel Ia.

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 16 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Slootweg/De Lange (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Bergkamp c.s. (stuk nrs. 16, I tot en met IV) en het amendement-Slootweg/De Lange (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.