Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 69, item 9

9 Stemmingen Implantatenregister

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de totstandkoming van het implantatenregister ter bescherming van de gezondheid van cliënten (34483). 

(Zie vergadering van 11 april 2017.) 

In stemming komt het amendement-Agema/Gerbrands (stuk nr. 10, I). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de SGP, de PVV en Forum voor Democratie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen. 

Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 10 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd. 

In stemming komt het amendement-Bruins Slot/Keijzer (stuk nr. 8) tot het invoegen van een artikel IA. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, de PVV en Forum voor Democratie voor dit amendement hebben gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de PvdA ertegen, zodat het is aangenomen. 

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Agema/Gerbrands (stuk nrs. 10, I en II) en het amendement-Bruins Slot/Keijzer (stuk nr. 8) tot het invoegen van een artikel IA. 

De voorzitter:

Ik constateer dat dit wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.