Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 69, item 12

12 Stemmingen moties Onschendbaarheid brief-, telefoon- en telegraafgeheim

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim, 

te weten: 

  • -de motie-Verhoeven over bescherming van zowel verkeersgegevens als inhoud van communicatie (33989, nr. 13); 

  • -de motie-Verhoeven over een aanvullende grondwettelijke bescherming tegen inmenging door derden (33989, nr. 14). 

(Zie vergadering van 12 april 2017.) 

In stemming komt de motie-Verhoeven (33989, nr. 13). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, D66 en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

In stemming komt de motie-Verhoeven (33989, nr. 14). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, D66 en Forum voor Democratie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.