Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 50, item 9

9 Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Het is raar om in een lege zaal te spreken, maar goed. Gelukkig zijn er mensen op de publieke tribune; van harte welkom. 

Ik stel voor om dinsdag a.s. ook te stemmen over: 

  • -de moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya "Wei voor de koe"; 

  • -het wetsvoorstel Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie Ministers en Staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met enkele rechtspositionele aanpassingen van meer technische aard (34626). 

Ik stel voor om toe te voegen aan de agenda van de Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (34662). 

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn verstreken, stel ik voor om deze stukken voor kennisgeving aan te nemen: 32847-289; 31288-565; 34644-1; 32127-222; 31322-322; 33348-193. 

Op verzoek van een aantal leden stel ik voor om de volgende door hen ingediende moties opnieuw aan te houden: 21501-20-1168; 34329-20; 34000-XVII-32; 32735-134; 34550-XIII-95; 34300-XIII-131; 27428-251. 

Tot slot stel ik voor om de volgende stukken van de stand van werkzaamheden af te voeren: 29279-345; 28844-91; 28844-90; 28844-86; 28844-84; 29754-304; 29754-303; 33009-38; 32550-60; 34324-2; 32605-194; 33625-242; 33997-91; 2017Z01275; 21501-02-1713; 21501-02-1715; 33997-89; 34550-V-62; 2017Z01146; 2017Z01048; 32156-77; 32156-80; 21501-20-1181; 21501-20-1182; 31066-315; 31066-304; 31066-330; 31066-323; 31066-316; 31066-333; 31066-331; 33450-51; 30490-27; 31409-129; 31409-126; 23645-637; 2016Z17924; 30490-28; 31409-125; 31409-124; 31409-121; 34003-26; 24691-128; 2016Z20532; 31409-122; 29862-34; 31409-132; 22112-2179; 34003-25; 31409-123; 31409-127; 34550-VIII-109; 31293-352; 31293-336; 31288-571; 31288-573; 2017Z00989; 31293-356; 31289-343; 31288-574; 34550-VIII-108; 31288-576; 22112-2285; 31288-575; 32040-26; 31288-570; 32040-27; 34550-VIII-107; 29338-154; 31289-344; 32034-21; 31288-572; 32156-79; 2017Z00987; 31293-345; 29614-56; 34334-23; 29614-55; 32824-161; 32824-147; 22831-125; 32824-176; 29544-760; 32824-182; 29544-762; 34550-XV-70; 19637-2243; 32824-175; 32824-174; 22831-126; 28684-466; 29911-135; 19637-2272; 31560-36; 29911-138; 28684-475; 29911-134; 31560-37; 33997-90; 31066-332; 29538-231; 29689-764; 32827-96; 29911-137; 17050-533; 29279-368; 34066; 30952-263; 2016Z14987; 32299-19; 34298-16; 30196-507; 30196-479; 31239-249; 29023-212; 31239-250; 30196-464; 30196-500; 31239-223; 31239-225; 31510-63; 30196-486; 30196-482; 33561-38; 31510-64; 31239-251; 33612-65; 30196-484. 

Ik stel voor, toe te voegen aan de agenda: 

  • -het VSO over de voorhang Subsidieregeling Fietsersbond 2017 (34550-XII, nr. 68), met als eerste spreker het lid Visser namens de VVD; 

  • -het VAO Gevangeniswezen, met als eerste spreker het lid Helder namens de PVV. 

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten. 

De voorzitter:

Hiermee zijn we aan het eind gekomen van de regeling van werkzaamheden. 

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.