Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 50, item 12

12 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Acht brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 7 februari, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 34356 (R2064), 34358 (R2065),34359, 34435, 34446,34470, 34507 en 34525 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Geannoteerde agenda OJCS-Raad van 17 februari - 21501-34-269 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 03 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Diverse onderwerpen schuldenbeleid - 24515-384 

staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma - 06 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen commissie over mogelijk oneigenlijk gebruik van studiefinanciering in het mbo - 24724-163 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verkeersveiligheid N36 en reactie op motie N50 Kampen - Kampen Zuid - 29398-549 

minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus - 06 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Resultaten van de uitvoering van de motie van de leden Van Veldhoven en Jan Vos over de gemeten dalingen en de mogelijke gevolgen ervan - 29684-144 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 01 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Passende ondersteuning voor alle mbo-studenten - 31524-309 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 02 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag van de informele JBZ-Raad van 26 en 27 januari 2017 - 32317-458 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 06 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Instelling van de staatscommissie parlementair stelsel - 34430-4 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 06 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De controle van de jaarrekening van gemeenten - 34550-B-12 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 06 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Versterking burgerschapsonderwijs - 34550-VIII-125 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker - 07 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op verzoek van het lid Van Weyenberg, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden van 24 januari 2017, over het bericht "Is een AOV een wassen neus" - 34550-XV-72 

minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher - 06 februari 2017 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

De volgende brieven: 

Reactie op verzoek commissie over visumaanvragen bij de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur - 2017Z01275 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie over visumaanvragen bij de Nederlandse ambassade in Kuala Lumpur - 2017Z01275 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 27 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname vertegenwoordiger FIOD aan rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering op 7 februari 2017 - 2017Z01340 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie inzake toestemming deelname vertegenwoordiger FIOD aan rondetafelgesprek tegengaan terrorismefinanciering op 7 februari 2017 - 2017Z01340 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 30 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de klacht van Apotheek Veen over contractering in de farmacie i.v.m. verschil tussen tarieven voor apotheken in binnen- en buitengebieden - 2017Z01381 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op de klacht van Apotheek Veen over contractering in de farmacie i.v.m. verschil tussen tarieven voor apotheken in binnen- en buitengebieden - 2017Z01381 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 31 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname van de Nederlandse Ambassadeur in Londen aan een rondetafelgesprek over de Brexit - 2017Z01421 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname van de Nederlandse Ambassadeur in Londen aan een rondetafelgesprek over de Brexit - 2017Z01421 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 31 januari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op enkele brieven Bbz en reactie m.b.t. motie van de leden Groot en Omtzigt over een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is omgezet in een gift - 2017Z01437 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 01 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op enkele brieven Bbz en reactie m.b.t. motie van de leden Groot en Omtzigt over een maatwerkoplossing voor mensen wier leenbijstand is omgezet in een gift - 2017Z01437 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 01 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie om reactie op aangeboden manifest "Toegankelijke medicijnen" door License to Heal en samenwerkende Politieke Jongeren Organisaties & Partners - 2017Z01508 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Reactie op verzoek commissie om reactie op aangeboden manifest "Toegankelijke medicijnen" door License to Heal en samenwerkende Politieke Jongeren Organisaties & Partners - 2017Z01508 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 01 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname van een vertegenwoordiger van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan het rondetafelgesprek over terrorismefinanciering - 2017Z01626 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname van een vertegenwoordiger van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan het rondetafelgesprek over terrorismefinanciering - 2017Z01626 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake het rapport "Orde in de openbare orde" - 2017Z01636 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 02 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift brief aan Eerste Kamer inzake het rapport "Orde in de openbare orde" - 2017Z01636 

minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok - 02 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift reactie op de brief van de stichting burgercomité Haren over de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer - 2017Z01651 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift reactie op de brief van de stichting burgercomité Haren over de herindeling Groningen, Haren en Ten Boer - 2017Z01651 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 02 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer waarin een wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders wordt aangekondigd in verband met de motie-Bikker (Uitbreiding van het wettelijk benadelingsverbod) - 2017Z01707 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 03 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer waarin een wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders wordt aangekondigd in verband met de motie-Bikker (Uitbreiding van het wettelijk benadelingsverbod) - 2017Z01707 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 03 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname van de directeur van het Veteraneninstituut aan een rondetafelgesprek over de evaluatie van het veteranenbeleid en het PTSS-protocol - 2017Z01753 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 03 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Toestemming deelname van de directeur van het Veteraneninstituut aan een rondetafelgesprek over de evaluatie van het veteranenbeleid en het PTSS-protocol - 2017Z01753 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 03 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s). 

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal over een reflectie op de financiële dekking van initiatiefwetsvoorstellen - 2017Z01836 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 06 februari 2017 

Doorzenden aan de betrokken commissie(s).