Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 5, item 13

13 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Achtendertig brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 27 september 2016, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33799, 34383, 34384, 34475-IIA, 34475-IIB, 34475-A, 34475-B, 34475-C, 34475-H, 34475-I, 34475-J, 34475-III, 34-475-IV, 34475-V, 34475-VI, 34475-VII, 34475-VIII, 34475-X, 34475-XII, 34475-XIII, 34475-XV, 34475-XVI, 34475-XVII, 34475-XVIII, 34485-IIB, 34485-A, 34485-B, 34485-C, 34485-J, 34485-I, 34485-III, 34485-IV, 34485-V, 34485-X, 34485-XII, 34485-XVI, 34485-XVII en 34485-XVIII heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het onderzoek "Status: Vermist. Opzoek naar een oplossing" - 17050-531 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Verslag informele bijeenkomst van Europese staatshoofden en regeringsleiders van 16 september 2016 te Bratislava - 21501-20-1150 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Klanttevredenheid waddenveren 2016 - 23645-637 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Informatie over de toezegging over de toelichting over een plan van aanpak van GHB-gebruik - 24077-376 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beantwoording loterijvragen in traject wetsvoorstel modernisering speelcasinoregime en toezending Beleidsregels niet-incidentele 

artikel 3 loterijvergunningen - 24557-143 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het rapport weigeringsgronden pgb in Wmo 2015 en Jeugdwet - 25657-262 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

WOB-besluit AD en WOB-besluit RTL over gegevens over de werkzaamheden en afspraken rondom de woning van een korpschef - 29628-664 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

CTIVD Toezichtsrapport nr. 50 over bijdragen van de MIVD aan targeting - 29924-144 

minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Antwoorden op vragen van de commissies over het beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 - 31482-98 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 14 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgang voldoende capaciteit Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) - 31936-353 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Ontwikkelingen in het Bazelse Comité - 32013-136 

minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

IOB-evaluatie "The gaps left behind. An evaluation of the impact of ending aid" - 32605-191 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 23 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsrapportage Van Afval Naar Grondstof (VANG) - 32852-34 

staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Vernieuwing officiële ontwikkelingsfinanciering (ODA) en Partnerlandenlijst - 33625-226 

minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen - 19 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Wettelijke openbaarmakingsplicht bestuurshandelen van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) inzake toezicht en handhaving - 33662-27 

minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hoofdlijnen routekaart invoering lerarenregister - 34458-8 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 27 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Termijn van verzending van de evaluaties van de giftenaftrek, anbi's en SBBI's - 34552-7 

staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes - 26 september 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Het volgende initiatief: 

Voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Monasch tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen (Wet uiterste betaaltermijn van zestig dagen voor grote ondernemingen) - 34559 

Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA) - 27 september 2016 

Rondgezonden, gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden.