Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 10, item 14

14 Stemming voorstel Groot/Grashoff Parlementaire ondervraging naar fiscale constructies

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een voorstel van de leden Groot en Grashoff voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies (34566, nr. 2). 

In stemming komt het voorstel van de leden Groot en Grashoff voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers en de ChristenUnie voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.