Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017nr. 10, item 13

13 Stemming voorstel Merkies Parlementaire ondervraging naar fiscale constructies

Aan de orde is de stemming in verband met de brief van het Presidium over een voorstel van het lid Merkies voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies (34566, nr. 1). 

In stemming komt het voorstel van het lid Merkies voor een parlementaire ondervraging naar fiscale constructies. 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, de Groep Kuzu/Öztürk en de ChristenUnie voor dit voorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.