8 Stemming motie Uitslag raadgevend referendum associatieverdrag met Oekraïne

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over de uitslag van het raadgevend referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne, 

te weten: 

  • -de motie-Wilders over het opzeggen van het vertrouwen in de minister-president (34270, nr. 12). 

(Zie vergadering van heden.) 

In stemming komt de motie-Wilders (34270, nr. 12). 

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV en de Groep Bontes/Van Klaveren voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

Hiermee zijn wij gekomen aan het eind van de vergadering. 

Naar boven