34 270 Uitvoering Wet raadgevend referendum

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID WILDERS

Voorgesteld 13 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

zegt het vertrouwen op in de Minister-President,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Naar boven