10 Ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Vijf brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar vergadering van dinsdag 12 april 2016, de haar door de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (Rijks)wet gedrukt onder de nummers 33990, 33992 (R2034), 34082, 34238 en 34373 heeft aangenomen. 

De Voorzitter stelt voor deze brieven voor kennisgeving aan te nemen. 

Brieven regering:

Reactie op bericht "Grenscontrole mislukt" - 19637-2180 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op bericht "Grenscontrole mislukt" - 19637-2180 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 april 2016 - 21501-02-1602 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 18 april 2016 - 21501-02-1602 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 08 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de brief aan de Eilandsraad van Saba, de Eilandsraad van Bonaire en de Eilandsraad van Sint Eustatius over de drugsproblematiek - 24077-366 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Afschrift van de brief aan de Eilandsraad van Saba, de Eilandsraad van Bonaire en de Eilandsraad van Sint Eustatius over de drugsproblematiek - 24077-366 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veiling van de frequenties voor digitale ethertelevisie - 24095-401 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Veiling van de frequenties voor digitale ethertelevisie - 24095-401 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie "Risico's implementatie Masterplan DJI 2013-2018" - 24587-637 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Veiligheid en Justitie "Risico's implementatie Masterplan DJI 2013-2018" - 24587-637 

staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Voortman en Keijzer (Kamerstuk 25657, nr. 240 t.v.v. Kamerstuk 25657, nr. 237) om er voor te zorgen dat gemeenten voldoende budget op de SVB-rekeningen storten om lopende persoonsgebonden budgetten te betalen - 25657-241 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de gewijzigde motie van de leden Voortman en Keijzer (Kamerstuk 25657, nr. 240 t.v.v. Kamerstuk 25657, nr. 237) om er voor te zorgen dat gemeenten voldoende budget op de SVB-rekeningen storten om lopende persoonsgebonden budgetten te betalen - 25657-241 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de zesde periodieke rapportage onder het VN-Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten - 26150-151 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding van de zesde periodieke rapportage onder het VN-Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten - 26150-151 

minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders - 07 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west - 29023-205 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV west - 29023-205 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Binnenvisserij - stand van zaken IJsselmeer - 29664-153 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Binnenvisserij - stand van zaken IJsselmeer - 29664-153 

staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief normering topinkomens (semi)publieke sector - 30111-99 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Voortgangsbrief normering topinkomens (semi)publieke sector - 30111-99 

minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap" - 31524-288 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op het advies van de Onderwijsraad "Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap" - 31524-288 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 12 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen - 32637-238 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Reactie op de motie van het lid Van Gerven over het wettelijk vastleggen van de toevoeging van een lobbyparagraaf aan wetsvoorstellen - 32637-238 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kansen voor het eco-innovatieve midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen - 32637-239 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Kansen voor het eco-innovatieve midden- en kleinbedrijf in Horizon 2020 en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen - 32637-239 

minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding juridische analyse goodwill Landsadvocaat - 33578-23 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Aanbieding juridische analyse goodwill Landsadvocaat - 33578-23 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers - 12 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oordeel over de nieuwe amendementen en de nieuwe motie inzake de "Verzamelwet VWS 2016" - 34191-31 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Oordeel over de nieuwe amendementen en de nieuwe motie inzake de "Verzamelwet VWS 2016" - 34191-31 

staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Middelen voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2017 - 34242-11 

staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker - 11 april 2016 

Rondgezonden en gepubliceerd. 

Naar boven